דלג לתוכן דלג לפוטר

עורך דין צוואות וירושות

תוכן עניינים

כאשר אדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו זיכרונות רבים ורכוש. רכוש זה יכול להיות רכב, דירות, תכשיטים, מסמכים ואלבומי תמונות, יצירות אומנות, רהיטים ועוד. בעוד הזיכרונות נותרים עם כל מי שהכירו, רכושו יחולק בהתאם לצוואתו או בהתאם למסמך משפטי שיופק על פי חוק, במרבית המקרים בסיוע של עורך דין ירושה.

התייעצו עם עורך דין ירושה להבנת חוק הירושה

חוק הירושה תשכ"ה-1965 כולל בתוכו את כלל ההסדרות החוקיות שלפיהן יחולק עזבונו של אדם לאחר מותו. הסעיפים השונים בחוק, כפי שיכול להסביר בהרחבה כל עורך דין ירושה מתייחסים להיבטים כמו: סדר חלוקת העיזבון אם המנוח לא השאיר צוואה, פסלות לרשת מסיבות שונות (החלטה שנדונה בבית המשפט על ידי עורך דין צוואות), סיטואציות נדירות כמו שני בני־זוג שנפטרו בעת ובעונה אחת ולא ניתן לדעת מי נפטר קודם, התנגדות לצוואה, יורשים פסולים, יורשים מכוח אימות ואף סיטואציה שבה המדינה עצמה יורשת את עזבונו של אדם.

למרות שנראה שהחוק היבש פותר את מרבית הטענות לחלוקת ירושה, ישנם גורמים שונים שיכולים לשנות את חלוקת העיזבון כמו טענה שיש צוואה שלא נעשתה על ידי עורך דין ירושה. בעת מחלוקת בתחום זה יש להתייעץ במשפטן מנוסה, בעל ותק, הידוע בתור עורך דין ירושה, כדי לברר כיצד ניתן להשתמש בחוק הירושה ולהטות את הכף לטובתכם.

קבלת ירושה על פי דין עם עורך דין ירושה מנוסה

ירושה על פי דין מתקיימת כאשר אדם לא הותיר צוואה בניסוחו של עורך דין ירושה או באופן עצמאי. במקרה זה האפוטרופוס הכללי יחלק את העיזבון בהתאם לסדר קבוע מראש על פי הקשר המשפחתי של כל אחד מהיורשים לאותו אדם. את העדיפות הראשונה מקבלים ילדיו של המנוח/ה ובן/ת זוגו, בחלוקה שווה של 50% לבן/ת הזוג ו-50% מתחלקים בין ילדיו. אם ילדיו אינם בחיים חלקם בעיזבון יועבר לילדיהם (נכדי המנוח). הם יכולים להגיש את הבקשה על ידי עורך דין ירושה.

אם לא היו בני זוג או ילדים העזבון יחולק להוריו או אחיו/אחיותיו של המנוח לאחר בקשה לצו המוגשת על ידי עורך דין ירושה. אם יש בני זוג ולא ילדים, החלוקה עשויה להיות 2/3 לבן הזוג ו-1/3 מהעיזבון יחולק שווה בשווה בין אחיו ואחיותיו של הנפטר. אם הוריו בחיים הם עשויים להיות זכאים לחלק מהעיזבון.

צו ירושה – הגישו באמצעות עורך דין ירושה

כדי לזכות בעיזבון יש לקבל "צו ירושה" מסמך המפרט את דרך החלוקה של העזבון בין היורשים השונים על פי סדר הירושה. המסמך יכול להיות מופק על ידי הרשם לענייני ירושה או בית־הדין הרבני. בקשה זו יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מהיורשים או על ידי בא־כוחם, עורך דין ירושה.

חשוב לדעת כי בקשה זו אינה מוגשת עבור מנוח שהותיר אחריו צוואה, אלא אם הוכח כי צוואתו אינה תקפה מסיבות כלשהן באמצעות עורך דין צוואות. לאחר שהוגשה הבקשה לצו ירושה היא מתפרסמת בעיתון, כדי לאפשר לכל אדם המתנגד לצוואה להגיש את התנגדותו בשבועיים הראשונים לאחר הבקשה, ועד לזמן שבו היא אושרה. חשוב להיעזר בהגשת ההתנגדות בשירותיו של עורך דין ירושה מנוסה, כדי להגדיל את סיכויים להשפיע על פסיקת בית־המשפט בנושא.

איך עורך דין צוואות מסייע להגיש צו ירושה לידוע/ה בציבור?

היות והראשונים לרשת הם בני הזוג של הנפטרים וילדים, פעמים רבות יכולים גם ידועים בציבור לבקש להיות מוכרים כבני זוג רשמיים (כאילו היו נשואים) בסיוע של עורך דין ירושה. הגדרה זו תלויה בהוכחה של קיום משק בית משותף וכן אם הידוע בציבור לא היה נשוי לאדם אחר בתקופה שבה קיימו משק בית משותף. עורך דין צוואות מקצועי יכול לסייע להציג את המקרה בפני בית המשפט לקבלת התוצאה המיטבית.

ירושה לילדים מאומצים בסיוע עורך דין ירושה

כיום ילדים מאומצים רבים פונים לשירותי עורך דין ירושה כדי לעמוד על זכויותיהם לרשת את בני משפחתם. זאת משום שתיקון 16 לחוק הירושה הסדיר את מעמדם של ילדים מאומצים כמעמד ילדים ביולוגיים מכל הבחינות. באפשרותם לרשת לא רק את הוריהם אלא גם את כל קרובי משפחתם כמו אחים מאומצים, הורים של הורים מאמצים ואפילו דודיהם אם אין יורשים אחרים. עורך דין צוואות יכול לסייע להבין את סדר ההורשה במקרה זה.

החלטה זו היא חדשה יחסית, ותוקנה ביולי 2012 מסגרת חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012, לאחר מאבק עיקש של הילדים המאומצים שהופלו קודם לכן מול אחיהם הביולוגיים שכל אחד מהם הסתייע בשירותי עורך דין צוואות מקצועי בתחום. חשוב לציין כי צווי ירושה שהתקבלו לפני שחוק זה נכנס לתוקף, שחלקם מפלים את הילדים המאומצים, אינם משתנים רטרואקטיבית, למרות שמספר ילדים מאומצים ניסו להיעזר בייצוג עורך דין ירושה לשנותם.

כפי שיציין כל עורך דין צוואות ירושה במקרה ההפוך, דהיינו הורים שיורשים את ילדם המאומץ, לא תקפה באופן אוטומטי על פי סעיף 16 ג' לחוק. עם זאת, ההורים יכולים להיעזר בייצוג של עורך דין ירושה לקבלת זכויותיהם בעיזבונו. לכן על ילד מאומץ שמעוניין להוריש רכוש להוריו להשאיר צוואה..

סכסוכי ירושה שנפתרים בסיוע עורך דין ירושה מקצועי

במקרים רבים יורשים שלא קיבלו חלק בעיזבון כלל או קיבלו חלק קטן ביחס ליורשים אחרים עשויים להגיש תביעה לשינויים של צו הירושה או תביעה לפסול צוואה עם עורך דין צוואות. מקרים אלה נפוצים מאד והם מגיעים לא אחת לכותלי בית־המשפט בישראל.

המקרים השונים של סכסוכי ירושה שבהם נתקל כל עורך דין צוואות יכולים לנבוע מחלוקה לא שוויונית בין אחים, מטענות לזיופי צוואה, טענות שישנה צוואה עדכנית יותר, טענה כי הועלמו נכסים על ידי ילדים של המנוח בעודו בחיים או על ערש דווי ועוד. כל טענה כזו נבדקת היטב בבית־המשפט ומוסברת באמצעות נימוקים והוכחות שונות על ידי עורך דין צוואות מקצועי.

עריכת צוואה

כדי למנוע סכסוכי ירושה חשוב לערוך אותה באופן מסודר על ידי עורך דין צוואות מקצועי. יש חשיבות גבוהה מאוד לנוסח הצוואה, להגדרה של הרכוש וציון שמות כל היורשים. כמו כן, יש להתייחס למטלטלין שנשארים בביתו של המצווה ולא להניח הנחה מוקדמת שאם בן זוגו יורש את הנכס, הוא יהיה זכאי גם למטלטלין הנמצאים בו.

 

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

סוגי צוואות שבהם מטפל עורך דין צוואות:

צוואה נוטריונית שנוסחה על ידי עורך דין צוואות/ צוואה ברשות

הצוואה בעלת התוקף המשפטי המרבי בישראל הוא צוואה נוטריונית שנוסחה ונערכה על ידי עורך דין צוואות מומחה. צוואה זו מודפסת ומקבלת חתימה של נוטריון. לאחר מכן היא מוגשת לרשם הירושה ועותקים ממנה יכולים להישמר אצל בני משפחה. אדם יכול לערוך צוואה בפני שופט, דיין, נוטריון או רשם, ולהפקידה ברשם הירושה. צוואה זו לא בהכרח נערכת במשרד עורך דין ירושה אלא ישירות בפני הרשות, ולכן מכונה גם "צוואה ברשות".
יש לציין גם כי כל נוטריון מחזיק בארכיב שבו יש העתק של הצוואות שעליהן הוא חתום. כדאי תמיד לשמור עותק מקורי במקום ידוע ליורשים, כדי שיוכלו לממש אותו ביום מן הימים על ידי עורך דין ירושה.

צוואה בעדים – ללא עורך דין צוואות

דרך נוספת להותיר צוואה ליורשים היא באמצעות ניסוח צוואה בכתב יד. על פי סעיף 20 לחוק הירושה יש לצרף תאריך ולחתום על הצוואה בפני שני עדים, וכן לציין בפניהם במפורש שזו הצוואה. עדים אלה אינם עורך דין צוואות ואינם מייצגים את הלקוח בבית המשפט. העדים עצמם גם הם צריכים לאשר על גבי אותו מסמך שהם מודעים לכך שזו הצוואה וכי היו עדים לחתימתה.

צוואה בעל פה – בבי"ח או הוספיס

צוואה בעל פה מכונה "שכיב מרע" ומתבצעת כאשר אדם נמצא על ערב דווי ומעוניין להעניק הוראות אחרונות לגבי חלוקת רכושו. במקרה זה עורך דין צוואות אינו נמצא בסמוך. הוא יכול לצוות ליד שני עדים ששומעים את דבריו, רושמי אותם בזיכרון דברים ומפקידים אותם אצל הרשם לענייני ירושה. חשוב לציין כי לא מומלץ לערוך צוואה בדרך זו משום שעל פי סעיף 23 (ג) לחוק הירושה הצוואה מתבטלת 30 יום לאחר "שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמת עודנו בחיים". לכן תמיד מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין צוואות כדי לנסח צוואה תקינה וכשרה.

צוואה הדדית המתבצעת במשרדי עורך דין צוואות

לאורך השנים הגיעו לכותלי בית המשפט מקרים רבים שבהם רק אחד מבני הזוג ערך צוואה עם עורך דין צוואות שבה הגדיר במפורש כי הוא מעוניין שבן־הזוג השני ירש את דירת המגורים ולא ילדיהם המשותפים. אם בן זוג זה נפטר, הדירה נשארה בידי האלמנ/ה ושימשה אותם. אך, אם דווקא בן הזוג שלא ערך צוואה בסיוע עורך דין צוואות נפטר, הילדים פנו לבית־המשפט לקבלת צו־ירושה, ועל פי חוק זכו למחצית מהנכס. כך, נוצר מצב שהאלמנ/ה בסוף חייהם היו צריכים לוותר על דירת מגוריהם ולמוכרה כדי לשלם לילדים את המגיע להם על פי חוק. סיטואציה שאינה הוגנת כלפי האלמנ/ה.

כדי למנוע סיטואציה כזו על שני בני־הזוג היה לערוך צוואות עם עורך דין צוואות שבהן הם מגדירים כי בן־זוגם יזכה לבעלות על דירת המגורים. אך, גם סיטואציה זו יצרה סיטואציה לא הוגנת, הפעם כלפי הילדים. אלמנ/ה שקיבלה את הנכס שהועבר לבעלותה יכלה למכור את הנכס או להוריש אותו רק לאחד הילדים לפי בחירתם.

לכן, ביולי 2005 הכנסת קיבלה תיקון חשוב ומשמעותי לחוק הירושה, שנוסף מאוחר יותר כסעיף 8א' לחוק זה, במסגרתו בני הזוג יכולים לחתום על שתי צוואות התלויות זו בזו אצל עורך דין צוואות.
במסמך זה, המנוסח על ידי עורך דין ירושה, שני בני הזוג יכולים להגדיר שדירת המגורים ונכסים אחרים יועברו לבן הזוג השורד (האלמנ/ה לאחר פטירתם). ניתן להגדיר הגבלות שונות שיוטלו על נכס כמו: אי־זכות למכירתו או מניעה של האלמנ/ה להתגורר עם בן זוג נוסף לאחר מותם. כמו כן, ניתן להגדיר מראש כיצד יחולק הנכס כאשר בן הזוג השורד ילך לעולמו, במקרה זה עורך דין צוואות ייצג את הילדים.

על מי חל נטל ההוכחה כי צוואה היא תקינה? עורך דין ירושה שמייצג איזה צד?

שאלה משמעותית זו מדגישה את חשיבות של עורך דין צוואות בעת עריכת הצוואה. אם קיים פגם כלשהו בצוואה נטל ההוכחה שהיא תקינה מוטל על המבקשים צו קיום צוואה. אם לא קיים פגם בצוואה נטל ההוכחה על המתנגדים לתוכנה. זאת על פי סעיף 25 לחוק הירושה.

הסתלקות מעיזבון בסיוע עורך דין צוואות

לעיתים, מסיבות שונות, יורשים מחליטים כי אינם מעוניינים לקבל את חלקם בעיזבון על פי הצוואה. במקרה זה הם יכולים למלא תצהיר בדבר "הסתלקות מעיזבון", להחתימו על ידי עורך דין ירושה ולהגישו לרשם הירושה. במקרה זה אותו אדם יכול להחליט גם אם הוא מסתלק מעיזבון לטובת אדם אחר (יש לציין את תעודת הזהות שלו) וכן הקשר עם המנוח של אדם זה עם המנוח.

יורש פסול
אם אדם היה שותף ברצח או מעשה פלילי כנגד המוריש – הוא פסול מלרשת אותו. כמו כן אדם המנסה לזייף צוואה אף הוא יוגדר כיורש פסול. זאת על פי סעיף 5 לחוק הירושה.

מהו הדין אם אין יורש לעיזבונו של אדם?

אם אין יורש חוקי לעיזבונו של המנוח משום שלא היו לו הורים, ילדים, אחים או קרובי משפחה אחרים, והוא לא הותיר צוואה שבה ניסח מי יזכה בעיזבונו לאחר מותו בסיוע עורך דין ירושה, המדינה הופכת ליורשת. עם זאת, במקרים מסוימים שר האוצר רשאי להעניק את הרכוש או חלקו לקרוב משפחה שאינו זכאי לרשת על פי דין או לאדם אחר שהיה תלוי במנוח למחייתו. למשל, אם המנוח היה תורם באופן קבוע למשפחה נזקקת, ולא היו לו יורשים אחרים, ייתכן ובני משפחה אלה יוכלו לפנות לבית־המשפט באמצעות עורך דין ירושה ולקבל חלק מעיזבונו. יש לציין כי אם המדינה יורשת עזבון זה, עליו לשמש למטרת "חינוך, מדע, בריאות וסעד" (זאת על פי סעיף 17ב' לחוק הירושה).

זקוקים לייעוץ מקיף בתחום הצוואות והירושות? פנו עוד היום למשרד עו"ד ספיר בן אליהו, עורך דין ירושה, המתמחה בעריכת צוואות ובקרות לצווי קיום צואה וצווי ירושה.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן