דלג לתוכן דלג לפוטר

משמורת – הסדרי ראייה (זמני שהות)

תוכן עניינים

בעת פרידתם של שני בני זוג שלהם ילדים משותפים (נשואים או ידועים בציבור) נהוג לקבוע את הימים והשעות שבהם כל אחד מההורים ישהה עם הילדים. כמו כן, נקבע באיזה בית ישהו הילדים במהלך השבוע. משרד עורכי דין ספיר בן אליהו מתמחה בעריכת חלק זה בהסכם הגירושין, מתוך הבנה כי טובת הילדים עומדת כערך עליון בבתי־המשפט. להלן נבהיר לעומק את המושג משמורת ואת ההשלכות שלו על היבט נוסף בגירושין, תשלום המזונות.

מהי משמורת ילדים?

משמורת ילדים היא חלוקת זמני השהות של הילדים בין ההורים, כאשר יכולה להיקבע משמורת משותפת (אחריות הורית שווה) או משמורן ראשי שבביתו שוהים הילדים, וזוהי גם כתובתו הרשמית לצורך קביעת מוסדות החינוך שבהם ילמד הילד. כאשר ישנה משמורת משותפת, עם הסדרי ראייה שווים ולינה בשני הבתים, ההורים יכולים לקבוע ביניהם מה תהיה הכתובת הרשמית של הילד.

משמורת או זמני שהות?

כיום, יש לציין, המילים משמורת ומשמורן פחות נמצאות בשימוש. ניתן לראות את המעבר לביטוי זמני שהות בתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020 בסעיף (3)15 העוסק בסעדים בשל תביעות שונות שבו כתוב: "תובענה בענייני קטין לרבות בקשה להסדר שנושאה זמני שהות, חינוך, הבטחת קשר בין קטין להורהו או קרוב משפחה אחר…לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות". כפי שניתן לראות, בתקנה זו במקום ביטוי "משמורת" מופיע הביטוי "זמני שהות".

מתי בכל זאת משתמשים במילה משמורן?

למרות הנטייה של בתי המשפט לקבוע אחריות הורית שווה, הרשויות בישראל עדיין מתייחסות לאחד ההורים כמשמורן. למשל, בפסק דין תלה"מ 52857-09-20 מ נ' מ שהתייחס להחלתה בתיק 52896-09-20 צוין:
"שם נקבע כי תהא אחריות הורית משותפת לשני הצדדים כאשר האם תיחשב כהורה משמורן אך לצורך קבלת הטבות מהרשויות. עוד נקבע במסגרתה שחלוקת זמני השהות (הסדרי ראייה) תתקיים כך שהאב יאסוף הקטינות בימי שני ישירות מהמוסד החינוכי וישיבן למוסד החינוכי ביום ד. בהיעדר מוסד חינוכי, ישיבן לאם בימי רביעי עד השעה 08:00 ובסופי שבוע וחגים לסירוגין".
מפסק דין זה ניתן לראות שני נושאים עיקריים: המונח "משמורן" עדיין קיים לצורך קבלת הטבות מהרשויות. בנוסף, אחריות הורית שווה, אינה בהכרח חלוקת זמנים שוויונית של הסדרי ראייה שבה כמות השעות של האב שווה לזו של האם. בהמשך מאמר זה נשתמש בכל זאת בביטוי המוכר משמורת כדי להקל על הקורא.

אילו סוגי משמורת קיימים?

קיימים שלושה סוגים של משמורת ילדים:

משמורת משותפת (אחריות הורית שווה)

חלוקה שוויונית של זמני השהייה עם ההורים, שאינה חייבת להיות אותו מספר שעות בדיוק. ההורים חולקים ביניהם את האחריות על הילדים, הם מתגוררים בשני הבתים (בדרך כלל) ועשוי להיות לילדים חדר נוסף אצל שני ההורים. משמורת זו משפיעה גם על חלוקה שוויונית יותר של דמי המזונות. ניתן לקרוא מאמר מקיף בנושא זה כאן.

משמורת מפוצלת

כאשר לזוג יש יותר מילד אחד במשפחה, ההורים יכולים להחליט לחלק ביניהם את הילדים עם הסדרי ראייה להורה השני שאינו משמורן, וכל אחד מהאחים מתגורר בבית אחר. שיטה זו הייתה נהוגה בעבר, אך כיום כמעט ואינה מומלצת על ידי בתי־המשפט בשל חשיבות הקשר בין האחים.

משמורת יחידנית או משמורת מלאה

בסוג משמורת זה קיים משמורן ראשי, והילדים מתגוררים בבית אחד. הם זוכים לביקור בזמנים ידועים מראש עם ההורה השני, המשלם מזונות כדי לכלכלם ואחראי למחצית מהוצאות המדור. בשיטת משמורת מלאה להורה המשמורן יש חזקה על הילדים, ולכן גם יש לו זכויות רבות יותר בקבלת החלטות. בדרך כלל, בסוג משמורת זה ילדים עד גיל שש יועברו אוטומטית לחזקת האם, אלא אם היא לא מסוגלת לגדלם (בשל התמכרות, בעיות אלימות, הפרעה נפשית וכדומה).

איזו ערכאה מוסמכת לדון בנושא משמורת ילדים?

הערכאות המוסמכות לדון במשמורת ילדים הן בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. לכן, נהוג להיות "מרוץ סמכויות" בין שתי הערכאות, כאשר לפעמים הגבר ייטה לפנות לדיון בנושא הגירושין, שבו כרוך גם נושא משמורת ילדים, והאישה תטה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.

משמורת
משמורת
משמורת

כיצד נקבעת משמורת ילדים?

הסיטואציה האידיאלית היא קביעה של משמורת ילדים בהסכמה בין בני הזוג. אך, לעיתים, הורה שמעוניין לשלם מזונות בסכום מופחת עשוי לבקש "משמורת משותפת", תוך קביעה של זמני שהות זהים לחלוטין לאלה שבמשמורת מלאה. במקרה זה הנושא ידון בערכאה שבה נדון נושא הגירושין עד לקבלת ההחלטה.

ילדים עד גיל 6, כפי שציינו לעיל, יהיו לרוב אצל האם מרבית זמנם. ילדים מבוגרים יותר עשויים להיות שותפים בהחלטה באיזה בית יגורו בשיחה בדלתיים סגורות שבה השופט ישמע ישירות מהילד באיזה בית הוא מעדיף לגור.

בעת מחלוקת בית־המשפט מחליט לפי שלושה קריטריונים מי יהיה ההורה המשמורן: מסוגלותו ההורית, העדפת הילדים וכן טובת הילד. שיקולים כלכליים והכנסות ההורים נלקחים בחשבון, אך בית־המשפט עשוי לאזן את הכף מבחינה כלכלית על ידי קביעת דמי מזונות גבוהים יותר, אם פסיכולוג קובע כי בית ההורה השני (בעל המשאבים הכלכליים המוגבלים) יהיה טוב יותר עבור הילד.

הסדרי שהות במסגרת משמורת ילדים

כאשר נקבעת משמורת הילדים נקבעים גם הסדרי השהות. אם קיים משמורן ראשי, הסדרי ראייה נקבעים אך ורק עבור ההורה השני. אם קיימת אחריות הורית שווה (משמורת משותפת) הסדרי השהות בין ההורים נקבעים מראש. בקביעת הסדרי השהות נקבעים גם נושאים כמו חלוקת הזמנים בחגים ובחופשת הקיץ, חלוקת זמנים בסופי שבוע וכן נסיעות מעבר לים. נהוג גם לצרף מנגנון מוסדר למקרה שאחד ההורים לא יכול לעמוד בזמני השהות שנקבעו לו בעקבות נסיעת עסקים או סיבות אחרות.

האם ניתן לשנות הסדר משמורת ילדים קיים?

בדרך כלל לא ניתן לשנות הסדר משמורת ילדים קיים, ללא סיבה ממשית לשינוי. עם זאת, אם אחד ההורים עובר לעיר מרוחקת או שעות עבודתו משתנות הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לביצוע שינוי בהסדר.
יש לציין כי הורה שאינו מסדיר מראש את השינויים הללו, עשוי לעמוד בפני סנקציות שונות. למשל, הורה משמורן שמונע מההורה השני לראות את הילד בתירוצים שונים עשוי לעמוד בפני קנס כספי. הורה שאינו משמורן ואינו עומד בזמני משמורת ילדים שנקבעו בהסכם, עשוי לעמוד בפני סנקציה של הגדלת דמי המזונות או פיצוי כספי עבור ההוצאות הנוספות שהיו להורה המשמורן (מזון, מדור, שמרטפית וכדומה).
הפרה שמתבצעת לאורך זמן, באופן עקבי, תגרום לשינוי הסדרי השהות ולגרירה של שינוי ההסכם, תוך איזון ההוצאות של ההורים ותשלומי המזונות בהתאם.

זמני שהות בפיקוח

אם קיים חשש לחטיפה של הילד או התנהגות אלימה כלפיו, ייתכן ויקבעו זמני שהות עם ההורה בפיקוח של גורמים מקצועיים והפגישות יתקיימו במרכז קשר הורה־ילד ייעודי, במקום בבית ההורה. המטרה של חוק זה להגן על הילדים מחד, ולאפשר להורה לשמור על קשר עם הילדים מאידך.

חזקת הגיל הרך

אם ההורים אינם מצליחים להגיע להחלטה על משמורת ביניהם, בית־המשפט יקבע באופן אוטומטי שהילדים יישארו במשמרת אצל האם אם הילדים עד גיל 6. חשוב לציין כי גם בגילאים מאוחרים יותר, עדין קיימת עדיפות לאם בערכאות רבות.

מעוניינים בייעוץ מקיף בנושא קביעת המשמורת בדיוני גירושין? פנו למשרדו של עו"ד ספיר בן אליהו המתמחה בתחום.

כיצד משפיעה משמורת משותפת על קביעת המזונות

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן