דלג לתוכן דלג לפוטר

משמורת משותפת

תוכן עניינים

כאשר זוג מפצל את התא המשפחתי בזמן הגירושין, הוא חווה טלטלות רבות הן מבחינה רגשית והן מבחינה כלכלית. בעוד שני בני הזוג הם מבוגרים שקיבלו את ההחלטה בעצמם למרות הקושי, ילדיהם משלמים פעמים רבות את המחיר הרגשי. כדי להקל על הילדים, בתי־המשפט מעודדים כיום אחריות הורית משותפת, שמעניקה לילד את ההמשכיות המשמעותית כל־כך ליציבותו גם במקרה של פרידה. במאמר זה נסקור היבטים שונים של משמורת משותפת, החל מהגדרתה וכלה בסוגיות משפטיות וכלכליות שונות שהיא מעלה.

מהי משמורת משותפת?

משמורת משותפת שנקראת היום "הגדרה הורית שווה" או "אחריות הורית משותפת", לאחר הלכה של השופט שוחט, היא מודל הורי, שבמסגרתו ילדים לזוג גרוש זוכים לזמני שהות דומים (לא בהכרח שווים) עם שני ההורים. הילדים יכולים להתגורר חלק מהשבוע בבית אחד ובחלקו האחר של השבוע בבית השני, או לבקר בביתו של ההורה בבית שהוא אינו מתגורר בו דרך קבע.

המושג משמורת משותפת

בנוגע למושג עצמו "משמורת" – כפי שנכתב בהחלטה של השופטת חגית מטלין "מובהר בזאת כי עם התקנת תקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) החדשות (תקנה 15 (א) (3)) בוטל המושג משמורת. יש לעשות שימוש במושג "אחריות הורית וחלוקת זמני שהות". השופטת גם הפנתה את הקורא לדבריו של השופט שוחט בעמ"ש 13008-02-21 א.ק. נ' מ.ע.ק. שהסביר כי מושג המשמורת מיותר. יש לציין כי רבים מחפשים מידע על משמורת משותפת, ולכן במאמר זה נמשיך ונשתמש בו לצורך ההסברים.
אפשר לראות את ההבדל בטרמינולוגיה של הבקשות המוגשות לבית־המשפט וכן תקנות בית המשפט לענייני משפחה, בשינויים שבוצעו בשנת 2020. ניתן לראות כי כותרות הסעיפים הנוגעים לתחום שהיה נקרא משמורת משותפת כוללות הגדרה של "תובענה בעניין קטין שנושאה זכויות משמורת" שהפכה "תובענה בעניין קטין לרבות בקשה להסדר שנושאה זמני השהות".

משמורת משותפת: מה לגבי האפוטרופסות על הילד?

אחד מהנושאים המשמעותיים בנושא של משמורת הוא קבלת ההחלטות המהותיות בנוגע לחייו של הילד. למשל, האם ישתתף במסגרת לימודית הקרובה לדת, האם יתחיל חוג מסוים שעשוי להשפיע על מהות לימודיו או מתי יעבור למסגרת של גן.
בתי המשפט, שהיו בעבר זירה שבה התנגחו שני ההורים בנוגע לקביעה מי יקבל את ההחלטה, מנסים להפוך היום למקום שבו ישרור שלום. ניתן לראות זאת גם ב"חוק הכשרות" בסעיף 15 שבו נכתב: "בכל הנוגע לאפוטרופוסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה". נכון, יש עניינים שלא ניתן לדחותם, ולכן נאמר בחוק שבנושאים דחופים "רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו".

היכן הילד רשום מבחינת מגורים?

אם ההורים אינם מתגוררים באותה העיר והילדים נמצאים במוסדות חינוך בעיר אחת, זו תהיה הכתובת שרשומה במרשם האוכלוסין. אם לא, על פי פסק הדין של השופטת נאוה גדיש הם יהיו רשומים לפי כתובתו של האב. הסיבה לכך שנקבעה פסיקה בנושא היא, שבעבר הורה שרצה לשנות את כתובתו של הילד במשרד הפנים נאלץ לקבל את הסכמת ההורה השני או להתחיל תהליך משפטי, שבסופו ייקבע באיזו כתובת הילד יהיה רשום.

משמורת משותפת: מתי מתבצע תהליך קביעת זמני השהות?

תהליך קביעת זמני שהות הוא חלק מהדיון להכנה של הסכם הגירושין הכולל היבטים שונים כמו דמי המזונות, חלוקת הממון בין בני הזוג וכדומה. אם בני הזוג אינם מסכימים בינם על נושא המשמורת, בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה יכריע לאחר דיון מקיף בנושא. לטובת הילד, בדרך כלל ההעדפה תהיה לבחור משמורת משותפת על פני קביעה שאחד ההורים יישא באחריות ההורית הבלעדית עליו.
אם שני ההורים מסכימים שהאחריות ההורית תוטל על אחד מהם, הם יכולים להגיש את הבקשה לבית המשפט שיקבע את זמני השהות של ההורה השני עם הילד.

מאיזה גיל ניתן לקיים משמורת משותפת?

זמני שהות משותפים ניתן לקבוע בכל גיל של הילד. בעבר, הנטייה של בתי־המשפט הייתה לקבוע משמורת לאם לילדים עד גיל 6 (חזקת הגיל הרך). אך כיום נפוצות גם החלטות שונות. מלבד זאת, היות וקיימים שבעה ימים בשבוע, ייתכן ובית המשפט יחליט כי תתקיים משמורת משותפת אך הילד ישהה יותר עם האם בשנותיו הראשונות, ולאחר מכן זמני השהות ישתנו. יש לזכור כי מדובר בהחלטות אינדיבידואליות לכל משפחה בהתאם למאפייני הייחודיים של משפחה זו. למשל, כושר ההשתכרות של האב מול זה של האם יכול לשחק תפקיד חשוב בקביעת הזמנים שבהם כל הורה ישהה אם הילד, וכן הרקע של כל אחד מההורים. הדבר נכון במיוחד כאשר אחד ההורים סובל מהתמכרות או בעיות נפשיות.

משמורת משותפת
משמורת משותפת
משמורת משותפת

מזונות במשמורת משותפת

כאשר נקבעת משמורת משותפת בין ההורים, הדבר משפיע גם על דמי המזונות. היות ובמהלך השבוע ההוצאות השוטפות של הילד/ים מתבצעות על ידי כל אחד מההורים בנפרד, אין סיבה שאחד ההורים יפצה את השני. למשל, כל הורה שאחראי על ארוחת הצהריים והערב ביום שבו הילד שוהה אצלו, מוציא את הסכום לרכישת המזון מכיסו.
אם הילד מתגורר אצל בן זוג אחד, ייתכן ויהיה פיצוי כלשהו על נושא המדור, וכן הוצאות מיוחדות יוטלו על אחד מבני הזוג כאשר בן הזוג השני יפצה אותו על מחציתם.
לפירוט מלא של נושא המזונות במודל של משמורת משותפת ניתן לקרוא פה >.

יתרונות וחסרונות במשמורת משותפת

לשיטה זו יש מספר יתרונות וחסרונות. היתרונות הבולטים הם האפשרות של הילד לשהות עם שני בני הזוג ולזכות לרציפות בקשר המשפחתי. זאת בניגוד לזמני שהות שבהם הילד רואה את ההורה שלא היה מוגדר כמשמורן רק מספר פעמים מועט. יתרון נוסף הוא החלוקה השוויונית של השעות הפנויות של כל אחד מההורים המאפשרת לעבוד, ללמוד ולעסוק בתחביביהם. מלבד זאת, כאשר הילדים נמצאים עם אחד ההורים, ההורה השני אינו צריך להשקיע בעלויות של שמרטף.
החסרונות של שיטה זו הם העובדה כי תשלום המזונות הניתן עבור הילד מופחת, ולכן אם מדובר במשפחה שאינה אמידה, היכולת של ההורה שבביתו מתגורר הילד עשויה להיפגע. בנוסף, אם אחד ההורים מתגורר במרחק רב מהשני הסדרי הראייה של הילד יקבעו באופן שאינו שוויוני, וכך ההורה שנמצא שעות רבות עם הילד אך לא זוכה לתשלום מזונות מלא עשוי להיפגע מכך.
כדי להתגבר על החסרונות הללו חשוב להעניק חשיבות גבוהה לטובת הילד ולבחור הסדר שיהיה הוגן לשני הצדדים ובמסגרתו הילד יזכה לטיפול המיטבי.

מרחק מגורים מקסימלי במשמורת משותפת

כאשר בית־המשפט בוחן התכנות של משמורת משותפת הוא בודק את המרחק של ההורים זה מזה מבחינת מקומות העבודה, בעלות על נכסים ומוסדות הלימוד של הילדים. במקרים מסוימים ניסיון של אחד מבני הזוג לעבור לדירה במיקום מרוחק, עשוי להתפרש ככוונה להימנע ממשמורת משותפת משיקולים שאינם נוגעים לטובת הילד, אלא מונעים מאינטרס כלכלי.
לכל פעולה בתחום הזה יש השלכות ארוכות טווח על הסכם הגירושין וכן קביעת זמני השהות עם הילדים. לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך־דין המתמחה בנושא כדי להיזהר מטעויות נפוצות, שמבצעות משפחות המעוניינות לדון בהסדר משמורת משותפת.

זמני השהות עם הילדים

זמני השהות עם הילדים במודל של משמורת משותפת עשויים להשתנות עם השנים. הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות למשל: שינוי של מקום העבודה של אחד ההורים, תקופה של אבטלה, לידה של ילד נוסף מנישואין שניים וכדומה.
חשוב להסדיר את זמני השהות הללו כדי לא למנוע מצב שבו בית־המשפט מבטל את ההסכם של משמורת משותפת בשל חוסר עניין של אחד ההורים. כמו כן, חשוב לעמוד בזמני השהות ככתבם בהסכם, ואם יש שינויים מהותיים שבוצעו בהסכמה, לרשום זאת בכתב.

לסיכום, משמורת משותפת מעניקה לילד את חוויית ההמשכיות ההורית וכוללת מספר רב של יתרונות, אך היא עשויה להשפיע על סכום דמי המזונות שיתקבל. יש לבצע את התהליך הזה באופן מושכל ולהבין את השלכותיו לטווח הקצר והארוך תוך קבלת ייעוץ מקצועי מעורך־דין המתמחה בביצוע הליכי גירושין.

דמי מזונות במשמורת משותפת

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן