דלג לתוכן דלג לפוטר

מזונות ילדים

תוכן עניינים

אחד מההיבטים הכלכליים המשמעותיים ביותר בגירושין הוא החלק העוסק בתשלום מזונות ילדים. ההסכם הראשוני בין הצדדים הוא בעל משמעות רבה משום שכיום בתי־המשפט יעדיפו שלא לשנותו, אלא אם התקיים שינוי נסיבות משמעותי. משרדנו מטפל בתיקי גירושין רבים, שבהם מחושבים מזונות לפי יכולת ההשתכרות של שני בני הזוג וצורכי הילדים, תוך ייצוג של אחד מבני הזוג בתיק.
יש לזכור, כי חלק בלתי נפרד מתהליך הגירושין כיום הוא גישור. במהלך הגישור מנסים בני הזוג להגיע לעמק השווה ולנסח הסכם גירושין המבוסס על ויתורים ופשרות שונות. אך, בתחום המזונות כל החלטה היא בעלת השלכות מהותיות למצבו הכלכלי הן של בן הזוג המשלם והן של בן הזוג המקבל. סכום גבוה או נמוך מדי עשוי לגרום לקושי כלכלי, ואף להשפיע באופן ישיר על איכות חייהם של הילדים.

מהם מזונות ילדים?

ראשית, נבהיר את המונח "מזונות", שמטעה רבים החושבים כי מדובר בכיסוי עלויות מוצרי המזון עבור הילדים.
בפועל, מזונות ילדים הם סכום שהורה אחד משלם להורה השני כדי לכסות את העלויות של הוצאות ילדים קטינים. בין ההוצאות הללו ניתן למנות: מגורים, בגדים, מזון, חוגים, הוצאות רפואיות ועוד. התביעה מוגשת בשם הילדים, ולא בן הזוג, משום שהסכום הכספי נועד להוצאותיהם.

כיצד מזונות ילדים נקבעים?

הסכום שנקבע לתשלום מזונות ילדים משתנה ממשפחה למשפחה בהתאם לנתונים האישיים של כל זוג. למרות שרבים מכירים את התשלום המתבצע על ידי האב לאם, קיימים מקרים הפוכים שבהם האם מסייעת לאב בהוצאות הילדים, במיוחד במקרים שבהם זמני השהות של הילדים בביתו של האב עולים על אלה של האם. התשלום מתבצע בהתאם לצורכי כל קטין בבית, תוך התייחסות להוצאות חריגות, וכן בהתאם להכנסות ופוטנציאל ההשתכרות של כל אחד מההורים והרכוש הרשום על שמם.
חשוב לדעת כי לא מדובר בחישוב על פי נוסחה קבועה, אלא בהחלטה שמתקבלת על ידי בית המשפט בהתאם לנתונים שהוצגה לו על ידי שני הצדדים. כל צד ינסה להמחיש כי הוצאותיו האישיות גבוהות יותר ולכן שיעור ההשתתפות שלו בהוצאות הילד צריך להיות נמוך.
במקרים של הוצאות חד־פעמיות חריגות, כמו ספרי לימוד לפני תחילת שנת הלימודים, נקבע הורה המרכז את ההוצאות הללו ומקבל פיצוי על מחצית הסכום מבן־הזוג השני.

מזונות ילדים זמניים

עד לקבלת ההחלטה הסופית נהוג להגדיר מזונות ילדים זמניים. זהו תשלום בסכום קבוע שבדרך כלל עומד על 1,200 שקלים בתוספת שיעור ההשתתפות של ההורה שאינו מתגורר בבית בעלות המגורים (דמי שכירות/משכנתה) לכל ילד. דמי המדור משתנים בהתאם לכמות הילדים, בחישוב של 33% מעלות השכירות או המשכנתה עבור ילד אחד. עבור שני ילדים -40%, עבור שלושה ילדים – 50%. בנוסף מחושבות הוצאות אחזקת הבית והוצאות חינוך (צהרון או גן בתשלום).
לאחר מכן מבוצעות התאמות בהתאם לסיטואציה האישית של כל משפחה על פי הנתונים שהגישו בני הזוג לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
לתשלום מזונות ילדים זמניים יש עוד תפקיד נוסף לקבלת תשלומים עד לפסיקה סופית. כאשר אושר הסכם הגירושין על ידי בית המשפט, ניתן לבקש תשלום מזונות רטרואקטיבי. בין השאר, אפשרות זו קיימת בחוק כדי שבני זוג שאמורים לשלם מזונות לא יאריכו את הדיונים יתר על המידה כדי להימנע מתשלום.
אך ממתי ניתן לתבוע את דמי מזונות ילדים רטרואקטיביים? החוק קובע כי הם נקבעים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לדמי מזונות זמניים. אם לא הוגשה בקשה לקבלת מזונות ילדים זמניים, בית־המשפט לא יחייב את בן־הזוג לשלם על תקופת הדיונים.

מזונות ילדים
מזונות ילדים
מזונות ילדים

שינוי מזונות ילדים

היות ומזונות הילדים נקבעים הן על בסיס זמני השהות עם שני ההורים, הן על בסיס החלוקה בנטל הכספי והן על בסיס הכנסות ההורים – כל שינוי מהותי בנתונים אלה מהווה עילה להפחתת או הגדלת מזונות. השינוי יכול להתבצע בהסכמה בין ההורים וחתימה על הסכם מעודכן באישור בית־המשפט. אך, במרבית המקרים, שינוי של סכום מזונות ילדים יגרור התנגדות, ולכן הוא יוגש באמצעות תביעה לערכאה שבה אושר ההסכם המקורי – בית־המשפט לענייני משפחה או בית־הדין הרבני.
משרדנו מטפל בהגשת הסכמי גירושין הכוללים גם מזונות ילדים וכן במקרים שבהם יש לשנות את ההסכם בעקבות שינוי נסיבות מהותי. ניתן לקרוא על נושא הפחתת מזונות לעומק פה (לינק).

זמני שהות שווים (משמורת משותפת) ומזונות

היות וקיים קשר הדוק בין זמני השהות של ההורים לתשלום מזונות ילדים (כפי שצוין לעיל), אם זמני השהות של ההורים שווים וההכנסה שלהם זהה – בית המשפט עשוי לקבוע כי לא ישולמו מזונות כלל או ישולם סכום מזערי לכיסוי הוצאות חריגות. לכן, הורים רבים בוחרים בחלוקה שוויונית של זמני השהות.
הנטייה של בתי־המשפט היא לאשר זמני שהות שווים עם שני ההורים, משום שהוכח מחקרית כי הם מעניקים לילדים יציבות והמשכיות גם לאחר פירוק הנישואין. הם מסייעים לילדים מבחינה רגשית ונפשית.. לכן, הנטייה להעניק לאם את מרבית זמן השהות עד גיל 6 מאוזנת באמצעות הרחבת זמני השהות עם האב.

המידע העדכני ביותר על סמכותו של בית הדין הרבני לדון בנושא מזונות הילדים

נכון להיום – התשובה לשאלה זו אינה חד־משמעית. נבהיר את הסוגיה הזו לעומק ואת ההתרחשויות האחרונות בנושא.
מרוץ הסמכויות, שבמסגרתו נקבע איזו ערכאה תכריע בדיון הגירושין בין בני הזוג קיים מזה מספר עשורים. בן הזוג הראשון שמגיש את הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה זוכה לדיון בערכאה זו, אך אם הוגשה הבקשה לבית הדין הרבני קודם לכן – הוא ידון בנושאים השונים. אך מה לגבי מזונות הילדים?
בשנת 2019 אושרה שוב "הלכת שרגאי" משנות השבעים, הגורסת כי בתי הדין הרבניים אינם מוסמכים לדון בתביעת מזונות ילדים בלבד, אלא רק בתביעות להשבה של הוצאות שהוציא הורה אחד על הילד. עם זאת, קיימת דרך להגיש הסכם הכולל את קביעת המזונות אם הוא מושג בהסכמה. פסיקה זו התבססה על החלטה משנת 2019 של השופטים מני מזוז וג'ורג' קרא. נושאים אחרים הקשורים להסכם הגירושין כמו מזונות אישה, חלוקת רכוש או החזר הוצאות ניתן לכרוך יחדיו ולתבוע את הסכום בבית הדין הרבני. מכאן, ניתן להבין כי נושא מזונות הילדים נדון עד כה אך ורק בבית המשפט לענייני משפחה על פי חוק.
עם זאת, באמצע אוקטובר 2021 בית הדין הגדול קבע בבע"מ 7628/17 כי בן זוג המגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני יכול לכרוך בתביעה גם את נושא מזונות הילדים. הדבר עומד בסתירה גמורה להלכת שרגאי, אך הרשות הקובעת במקרה זה היא בג"ץ. נכון לאמצע נובמבר 2021, עורכת הדין המייצגת את הבעל מכינה ערעור לבג"צ על החלטתו של בית הדין הרבני הגדול לנכס לעצמו את הסמכות לקבוע גם בנושא מזונות ילדים.
כמו כן, נכון לרגע כתיבת המאמר קביעת מזונות ילדים עדיין נמצאת בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה בלבד.

הסתייעו בשירותי משרדנו בתחום קביעת מזונות ילדים

משרדנו מייצג הורים המעוניינים בהסכם גירושין שכולל תביעת מזונות ילדים, המוגשת כיום לבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, אנו מטפלים בבקשות להפחתה והגדלה של דמי מזונות ילדים בעקבות שינוי נסיבות בחיי בני הזוג המשפיעים על מצבם הכלכלי.

שינוי מזונות ילדים

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן