דלג לתוכן דלג לפוטר

מזונות במשמורת משותפת

תוכן עניינים

רבים מחפשים כיום מידע על השפעתה של משמורת משותפת על קביעת מזונות הילדים, עם זאת בפברואר 2021 פסיקה של השופט שוחט שינתה את השיח, והוציאה שני מושגים מהותיים בתחום זה מהלקסיקון המשפטי. במאמר זה נשתמש במושג הישן "משמורת" רק כדי להקל על הקורא, אך נזכיר את דבריו של השופט שוחט:
"במסגרת הנורמטיבית הקיימת כיום, ראוי להימנע מקביעה הורה זה או אחר כמשמורן. תחת זאת יש לשאוף לכך שההסדרים שנקבעו על ידי בית המשפט בכל הנוגע לאחריות ההורית ולהסדרי השהות יהיו כאלה שיאפשרו את מימוש האחריות ההורית, שמבוטאת כיום במושג האפוטרופסות של שני ההורים, בצורה המיטיבה ביותר, מבחינת טובתו של הקטין" . כלומר המושג משמורת משותפת או הסדרי ראייה נחשב למיושן, וכיום בשפה המשפטית משתמשים במושג "חלוקת זמני שהות" ו"אחריות הורית משותפת".

מהי הסיבה לקיומה של משמורת משותפת?

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מגמת האחריות ההורית מהורה משמורן אחד למודל של משמורת משותפת. מטרת מודל זה כפולה. מחד, שני ההורים זוכים לזמן איכות רב יותר עם ילדיהם למרות הפרידה ביניהם והמעבר לשני בתים משותפים, ומאידך הילדים זוכים לחינוך משותף משני ההורים, שהוכח במספר מחקרים כמסייע להם מבחינה רגשית, התנהגותית ואף בריאותית. נוסף על כך, יוקר המחייה הגבוה והשינויים בדפוסי העבודה של נשים בעשורים האחרונים, מובילים לכך ששני בני־הזוג שנפרדו צריכים במרבית המקרים להחזיק במשרה מלאה, ולכן משמורת משותפת מאפשרת להם לחסוך סכום כספי ניכר בעלויות שמרטפות או צהרון, ולהמיר הוצאה זו בשעות שהות עם ההורה.

כיצד משפיעה משמורת משותפת על קביעת המזונות?

לשיטה של משמורת משותפת יש יתרונות רבים, אך גם חסרון מסוים עבור חלק מההורים. על פי המודל הישן, שבו הורה אחד היה מוגדר כמשמורן וההורה השני שהה עם הילד במסגרת זמני שהות קבועים, ההורה שבביתו התגורר הילד היה מקבל תשלום דמי מזונות לכלכלת הילד.
תשלומים אלה שימשו לכיסוי הוצאות מדור, בגדים, חוגים, מזון ועוד. כאשר מתקיימת משמורת משותפת הכוללת חלוקה שווה של זמני שהות עם הילדים הורים רבים מבקשים מבית המשפט זמני שהות שווים כדי להימנע מתשלומים אלה או לצמצמם ככל האפשר. ישנם הורים המנצלים זאת לרעה. למשל בתביעה להפחתת תשלום דמי מזונות שהגיעה לכותלי בית־משפט לענייני משפחה בתל־אביב־יפו בשנת 2015 ביקש האב לקבל את זכותו להפחית את השעות שבהן הוא נמצא עם הילד בפועל, משום שעבר להתגורר בעיר אחרת עם משפחתו החדשה, אך להותיר את דמי המזונות על כנם. השופט לא נענה לבקשה זו.

כדי להבין איך דמי המזונות מתחלקים בין ההורים במקרה של משמורת משותפת יש להכיר את העקרונות המנחים של בית המשפט בקביעת המזונות בכל תיק גירושין (גם בתנאים שבהם בני הזוג בוחרים להחיל משמורת משותפת וגם כאשר החלוקה של האחריות ההורית אינה שוויונית).
בית המשפט בוחן מספר פרמטרים חשובים: הכנסות של כל אחד מבני הזוג (כולל יכולת ההשתכרות הפוטנציאלית וההכנסות בפועל), ההוצאות בפועל על ילדיהם בתקופה הנוכחית ובעתיד הקרוב, גיל הילדים וזמני השהות של ההורים עם הילדים בהתאם להסכם ביניהם.

על פי החוק הוצאותיהם של ילדים בגיל 6 ומטה (בגיל המכונה "קטני קטנים") חלות בדרך כלל על האב, ולכן בית המשפט ייקח בחשבון את ההוצאות שהאב מוציא מכיסו בימים שהם הילדים בגיל זה שוהים במחיצתו, ויקזז אותם מהסכום הכולל של המזונות. מעבר לכך, העיקרון המנחה יהיה החלוקה שווה של ההכנסות הפנויות של שני ההורים. בגיל מבוגר יותר המזונות מחושבים על פי "דין צדקה", שבמרכזו עומד העיקרון כי יש לסייע לאביונים, אך קודם להעניק לעניים שהם בני משפחה. מקור תפיסה זו הוא בהלכה היהודית (מסכת כתובות מט כ"ב) שם נאמר באושא (עיר שהיתה ממוקמת בין קרית אתא לשפרעם) התקינו שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו שהם קטנים). הרמב"ם הסביר על כך כי אדם אמיר שמחייבים אותו במזונות מדין צדקה, ואם אינו אמיד 'מביישים אותו אם אינו משלם את מזונות ילדיו'. כאשר יש לזוג מספר ילדים הקביעה אינו עבור כל ילד בנפרד, אלא חישוב המזונות משתנה לפי הצרכים של כלל הילדים כמשפחה אחת (על פי "הלכת ורד"). הדבר נכון כאשר אין הסכם משמורת משותפת ואחריות הורית שיוונית.
במקרה של משמורת משותפת תשלומי המזונות משתנים לפי הסכומים ששני בני הזוג משלמים על מדור (שניהם זקוקים לדירה גדולה שבה הילדים יכולים לישון), הזנה (נדרשת כמות גדולה יותר של מזון בשני הבתים) והוצאות על בילויים, דלק וכדומה שמחולקים בין שני בני הזוג באופן שוויוני.

מזונות במשמורת משותפת
מזונות במשמורת משותפת
מזונות במשמורת משותפת

משמורת משותפת: האם נישואים שניים והבאת ילדים נוספים לעולם משפיעה על דמי המזונות?

כאשר הורים מחליטים על משמורת משותפת לאחר הגירושין הם עשויים להיות בסטטוס משפחתי של הורות לילדים מהקשר המשותף בלבד. עם השנים הורים רבים מתחתנים שנית ומביאים ילדים לעולם. השינוי בסטטוס המשפחתי עשוי להוביל לשינויים במצב הכלכלי של ההורה, וליכולת תשלום המזונות שלו. כמו גם, לשינוי בזמני השהות עם הילדים. ייתכן ואם שהסכימה על משמורת משותפת עם בן־זוגה הקודם כדי לעבוד שעות נוספת, כעת ילדה והיא נמצאת בבית עם התינוק ויכולה להקדיש שעות רבות יותר גם לילדים המשותפים מהקשר הקודם. באותה מידה, ייתכן והאב הביא ילדים נוספים וכעת צריך לעבוד שעות נוספות ולכלכלם.

מקרה בוחן: כאשר משמרת משותפת היא רק על הנייר היא אינה עילה להפחתת מזונות

בית המשפט נוטה להתייחס לשינויים במבנה המשפחה של שני ההורים ועשוי לשנות את הסכם המזונות הקודם בהתאם לשינויים אלה מבחינת קביעת זמני השהות אך לא מבחינת הפחתת תשלום המזונות. יתרה מכך, אם האב אינו פנוי להיות עם ילדים בשל עבודה נוספת, דמי המזונות לאם צריכים לעלות דווקא לסכום גבוה יותר. למשל, בפסק הדין שצוין לעיל האב ביקש הפחתת דמי מזונות משום שיש לו ילדים נוספים למרות קיומה של משמורת משותפת על הנייר. השופט ליאור ברינגר התייחס לנושא בחומרה בסעיף 16 לפסק הדין – "לטענת התובע הוא נישא מחדש ונולדו לו שני ילדים. בית המשפט העליון התייחס בעבר לנסיבה זו וההלכה שנפסקה היא כי הולדת ילד הוסף אינה מהווה שינוי נסיבות, ואינה עילה להפחתת המזונות, מכיוון שמדובר בשינוי צפוי שמהווה בחירה מרצונו החופשי של התובע". במקרה הזה בית־המשפט דחה את התביעה ואף חייב את האב בהוצאותיה.

הוצאות הילדים – האם גם הם עולים עימו ולא יורדים עימו?

כאשר קובעים את צורכי הילדים בכל סוג של זמני שהות, לרבות משמורת משותפת, יש שיטענו כי הם משתנים בין משפחה למשפחה בהתאם לרמת המחייה שלה. בחלק מהמשפחות ידרשו הוצאות גבוהות על ביגוד ממותג לילדים בעוד משפחות אחרות ישנו את סעיף הביגוד לביגוד יד־שנייה.
רבים נוטים להתבלבל בין מזונות הילדים למזונות האישה – שבהם נאמר "עולה עימו ולא יורדת עימו". ההנחה של בתי־המשפט היא שתהליך הגירושין עצמו, ההפרדה לשני בתים עשויה לפגוע במצבם הכלכלי של הילדים, ולכן עליהם לקבל את צורכיהם בהתאם ליכולות התשלום של בני הזוג, אך צרכים אלה עשויים להיות מצומצמים בהשוואה לחייהם בתקופה שבה ההורים היו נשואים והתגוררו תחת קורת גג אחת. לכן, ההוצאות על ביגוד לא יהיו מבוססים על מותגי יוקרה, הוצאות הרכב יתבססו על הרכב הקיים ולא רכישה של רכב יוקרה חדש וכדומה. באותה מידה, גם במקרה של משמורת משותפת, האב לא יוכל לטעון כי הוא מפחית מדמי המזונות שנקבעו הוצאות חריגות רק בשל העובדה כי הילדים שהו עימו באותו זמן.

מהו שיעור ההפחתה בתשלום המזונות בעקבות משמורת משותפת?

לאחר שסקרנו בהרחבה את ההשפעות השונות שיש לקיומה של משמורת משותפת על המזונות, נחזור לשאלה העומדת בבסיס מאמר זה – מהו שיעור ההפחתה בתשלום המזונות בעקבות משמורת משותפת?
כדי להבין את הנושא לעומק יש לסקור את זמני השהות כפי שהם מקוימים בתקופה שבה נטל האחריות ההורית הוא בעיקר על בן זוג אחד (היה מכונה "משמורן" לפי המושג שהיה נהוג בעבר), בעוד בן הזוג השני שוהה פחות עם הילדים ומסייע בעלות הטיפול בהם.

החישוב של דמי המזונות היה מבוסס על עלויות המדור, ביגוד, חוגים, מזון, הוצאות רפואיות וכדומה, בחלוקה שווה בין שני ההורים אם משכורותיהם והכנסותיהם הפנויות דומות. כאשר היה הורה משמורן הוא בדרך כלל בילה עם הילדים יומיים בשבוע (במקום שלושה במשמורת משותפת) וכן הילדים שהו בביתו בכל סוף שבוע שני.
במקרה של משמורת משותפת יש חלוקה שונה של זמני השהות, לכן נהוג לקזז את ההוצאות באופן שוויוני תוך פיצוי בן הזוג המוציא סכום גבוה יותר על הילדים לכיסוי ההוצאות שנקבעו על ידי בית המשפט. שיטה זו החלה לאחר הלכת 919/15 – פסק הדין של בית המשפט העליון שבו נאמר כי: "אין הצדקה לכך שהורה ישא בהוצאות המדור של ההורה האחר. במילים אחרות, במקרים אלה, עיקרון השוויון מוליך לכך שכל הורה יישא 'בעין' בהוצאות המדור של הילדים".

מזונות במשמורת משותפת: מזון הנרכש באופן שוטף לילדים מחולק בהתאם לזמני השהות של הילדים עם כל הורה. דהיינו – הן האם והן האב ירכשו מזון שמספיק להאכלת הילדים בימים שבהם הם שוהים בביתם. אם החלוקה היא שוויונית במסגרת משמורת משותפת – אין צורך בהתקזזות בין ההורים.
הוצאות נוספות במשמורת משותפת: מלבד נושא המדור בדיוני משמורת משותפת קיימות הוצאות נוספות שאותן בית המשפט לוקח בחשבון. הוצאות אלה יכולות להיות ספרי לימוד, ביגוד ושאר רכישות שלא קיימת דחיפות בביצוען. בית־המשפט מתייחס לעובדה כי לא יהיה הוגן להטיל רק על הורה אחד את כלל ההוצאות הללו. לכן, במקרה הזה של משמורת משותפת בית המשפט נוהג לקבוע "הורה מרכז". הורה זה מקבל לידיו סכום כספי קבוע, שנועד לכסות את ההוצאות הנוספות וזהו תשלום המזונות.

האם יש מקום לשנות את חישוב דמי המזונות במשמורת משותפת מעת לעת?

היות וחישוב דמי המזונות מבוסס על הוצאות בפועל של הילדים, שעשויות להשתנות לאורך הזמן בעקבות הצרכים המשתנים של כל ילד בהתאם לגילו, וכן בשל עליית מחירים הדרגתית במשך עשור, עשויים להתרחש שינויים בפסיקת דמי המזונות. השינויים הללו יכולים להיקבע בין שני בני־הזוג ולהיות מוגשים לבית־המשפט כהסכם חתום (בהסכמה).
עם זאת, במקרים רבים ההורה המשלם מזונות מבקש הפחתה שעשויה לגרום למחלוקת. את השינויים הללו מומלץ לבצע מראש בסיועו של עורך־דין, המסייע בקביעת הסכום שיש לשנות ומגיש לבית־המשפט אסמכתאות שונות הממחישות את הסיבה שבעטיה נדרש שינוי. דרך זו תבטיח דיון הוגן ותגדיל את הסיכוי לקבלת הסכום המיוחל במקרה של משמורת משותפת. לכן, כדאי להיוועץ בעו"ד המתמחה בדיני משפחה ויכול לסייע להגיע להסכם הנכון עבורכם.

דמי מזונות במשמורת משותפת

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    דילוג לתוכן