דלג לתוכן דלג לפוטר

מזונות אישה

תוכן עניינים

מכוח איזה דין זכאית האישה למזונות?

תהליך הגירושין הוא מורכב ועשוי להימשך חודשים ואף שנים. בתקופה זו, כאשר שני בני הזוג מתגוררים בנפרד, כל אחד מהם עשוי לשאת לבדו בהוצאות גבוהות יותר מאשר בתקופת הנישואין. בזוגיות שבה היה חוסר שוויון בין הכנסות הבעל לאשתו, והבעל השתכר סכום גבוה יותר, בנות זוג רבות היו תלויות בהכנסתו לקיומן. נוסיף על כך את העובדה כי נשים רבות עובדות במשרה חלקית או נשארות בבית לטפל בילדים. לכן, במהלך דיוני הגירושין בנות זוג יכולות לבקש מבית המשפט לקבל סכום חודשי או קצבה חד־פעמית המכונה מזונות אישה, סכום שאינו נפרד מדמי המזונות המתבקשים עבור הילדים.

מכוח איזה דין זכאית האישה למזונות?

החוק בישראל מבוסס על מספר מערכות חוקים, כאשר ההלכה היהודית מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת החוקים המקומית בארץ. על פי ההלכה נאמר כי בעל חייב לפרנס את אשתו ולספק לה את כל מחסורה, לרבות דיור, ביגוד והנעלה ועוד, כל עוד היא נשואה לו. כאשר מתנהל תהליך גירושין, והאישה עדיין נשואה לבעל עד תומו, היא זכאית לתשלומי מזונות למימון מחייתה ברמת החיים אשר לה הורגלה במהלך נישואיה.

מה הם המרכיבים הנכללים במזונות אישה?

מרכיבי מזונות האישה שונים ממשפחה למשפחה, משום שכל משפחה חיה ברמת חיים שונה. על פי רוב, מרכיבי מזונות האישה יהיו: דיור (החלק היחסי בתשלומי המשכנתא או דמי השכירות) , ביגוד והנעלה, סיוע בעבודות משק הבית (אם הייתה מעסיקה עוזרת בית בתקופה שבה הייתה נשואה), הוצאות רכב ולעיתים גם ההוצאות המשפטיות שמוטלות על האישה בתהליך הגירושין.
הוצאות נוספות יכולות להיות ביטוחים שונים לדירה או ביטוחי בריאות, הוצאות רפואיות, הוצאות אחזקת הבית כמו: ארנונה, גז, חשמל, אינטרנט וכדומה, הוצאות לתיקונים בבית וכדומה. אם האישה הייתה מורגלת ביציאה לחופשות כחלק מאורח חייה בעודה נשואה, בית המשפט עשוי לפסוק בתוך סכום מזונות אישה גם תקציב נוסף שנועד להוצאה על חופשות.
היות והסכום הנקבע מבוסס על חייה של האישה בעת נישואיה, עליה להוכיח כי אכן הייתה מוציאה בעבר את כל ההוצאות הללו או שהן יצאו מחשבונו של הבעל או מחשבון משותף. כל קבלה או אישור תשלום יהיו משמעותיים מאוד בזמן הגשת התביעה לקבלת מזונות אישה, ולכן כדאי לשמור אותן ולתעד כל הוצאה כבר בשלבים הראשונים שהקשר בין בני־הזוג עולה על שרטון.

היות והבסיס לחיוב מזונות אישה הוא ההלכה היהודית, הן בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה עשויים לשלול מאישה מזונות אם היא בגדה בבעלה ("זנתה") או בצעה מעשה שעשוי להיחשב כלא צנוע ומעלה חשד כי התקיימה בגידה, אך לבעל אין הוכחה חד־משמעית. מקרה זה מכונה "מעשה כיעור". לבגידה יש השלכות רבות אם התבצעה על ידי בת־הזוג, כאשר אחד מהם הוא שלילת זכויותיה לתביעה של מזונות אישה. יש לציין כי במקרה הפוך, כאשר הבעל הוא היחיד שבגד, האישה עדיין תהיה זכאית לתשלומים אלה.
מה לגבי אישה שמשתכרת למחייתה? במקרה שמשכורתה של האישה מספיקה לכלכלתה, בהתאם לרמת החיים אשר לה הורגלה, בית המשפט עשוי לפסוק מזונות אישה מצומצמים (השלמת מזונות) או לבטל את זכותה לקבל תשלומים כלשהם. בהקשר זה הבעל יכול לטעון את הטענה הבאה: "מעשה ידיה יהיו 'תחת מזונותיה".
בשנים שעברו בתי־המשפט בחנו האם האישה עבדה במהלך נישואיה, ואם לא עבדה חשבו את מזונותיה בהתאם עד לתקופת הגט. עם זאת, בתקופה המודרנית, כאשר מדובר בתביעת מזונות אישה של בנות זוג לפני גיל פרישה, בית־המשפט יתייחס בפסיקתו גם לפוטנציאל ההשתכרות של כל אישה, וייתכן ויקבע מזונות חלקיים בלבד תוך הפחתת הסכום שהיא יכולה לקבל כמשכורת, לו תשלב בשוק העבודה.
שאלה נפוצה נוספת בתחום זה היא, האם הבעל יכול להכריח את אשתו לעבוד בעת הדיונים לפני ובזמן הפרידה? התשובה לכך שלילית. לא ניתן לחייב את האישה לעבוד, כדי להפחית/לבטל את תשלום מזונותיה.
חשוב לציין כי כל פסיקה בתחום מזונות אישה היא אינדיבידואלית, ומבוססת על נסיבות המקרה, הכנסות הבעל והאישה במהלך הקשר וכן רמת החיים אשר לה הורגלה האישה בתקופת הנישואין. סיוע של עורך־דין מקצועי בתחום לבני הזוג, והצגת הנתונים המתאימים לאינטרס של בן או בת הזוג באופן מקצועי בבית המשפט, יכולים להטות את הכף לטובתו של בן הזוג המיוצג על ידי עורך־דין זה.

מזונות אישה
מזונות אישה
מזונות אישה

מה לגבי נשים ידועות בציבור?

לכאורה, זוג ידוע בציבור אינו זוג נשוי, ולכן לאישה אין זכות למזונות על פי ההלכה היהודית. עם זאת, החוק מתאים עצמו לתקופה, ומערכת יחסים מחייבת אינה מתבטאת בהכרח בנישואין. לכן גם נשים ידועות בציבור יכולות לתבוע מבן־זוגן סכום כספי שיוכל לסייע להן להסדיר את חייהן מבחינה כלכלית , באופן זמני, לאחר הפרידה. זאת, עד שתוכל למצוא מדור חלופי או להשתלב בשוק העבודה במשרה שתאפשר לה לכלכל את עצמה בכבוד.
בפסק דין משנת 1982, הידוע כפרשת ורסנו (בע"א 805/82) שבה הוגשה תביעת מזונות אישה, הסביר השופט: "הייתי מוכן לשקול, אם אין מקום להעניק לאישה, שסולקה מהבית המשותף באופן פתאומי, פיצויים על הנזקים, שנגרמו לה כתוצאה מהפרת תניה חוזית משתמעת, לפיה יש ליתן תקופת זמן סבירה להליכי פירוד שבין הצדדים".
ההגדרה שניתנה לתקציב זה שנועד לאפשר לאישה לשקם את חייה היא "מזונות משקמים" הדומים לתשלומי מזונות אישה. סכום זה נפסק כסכום חד־פעמי או בתשלומים. הסכום שיקבע בית־המשפט תלוי בהכנסות הקבועות של האישה, בצורך לעבור הכשרה מקצועית כדי להשתלב בשוק העבודה, בגילה וכן בתקופה שבה חייה עם הידוע בציבור והייתה תלויה בו למחייתה.

האם כדאי לחכות עם תביעה לתשלום מזונות אישה ולקבל את הסכום באופן רטרואקטיבי?

בניגוד לזכויות אחרות הניתנות באופן רטרואקטיבי כמו קצבאות ודמי מזונות, מזונות אישה אינם משולמים על התקופה שלפני הגשת התביעה. לכן, חשוב להגישה מוקדם ככל האפשר כדי לזכות בסכום המירבי.
בנוסף, לאחר שהותר קשר הנישואין בין שני בני הזוג (התקבל הגט), נדיר מאוד לזכות לפסיקת בית המשפט לתשלומי מזונות אישה נוספים, פסיקה המתקבלת במקרים חריגים שבהם הוכח מעל לכל ספק כי האישה עדיין לא יכולה לכלכל את עצמה או אינה כשירה לעבוד.

היכן מגישים תביעה למזונות אישה?

תביעה לקבלת מזונות אישה ניתן להגיש הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה. שתי הערכאות מטפלות בתביעה זו באופן דומה משום שמקורה בהלכה היהודית. רצוי להגיש את התביעה הזו בסיועו של עורך־דין המתמחה בדיני משפחה בכלל ובקשות מזונות אישה בפרט כדי להציג בפני הערכאה המתאימה את המסמכים המתאימים לקבלת הסכום המרבי.

באיזה שלב מסתיימת זכאותה של בת הזוג למזונות אישה?

זכאות למזונות אישה מסתיימת מרגע שניתן הגט או נחתם הסכם גט. עם זאת, כפי שצוין לעיל בית־המשפט עשוי לאשר עוד תקופת הסתגלות לעבודה חדשה, הכשרה מקצועית ותנאים נוספים שיכולים להאריך מעט את תקופת קבלת מזונות אלה גם לאחר הגירושין.
לסיכום, מזונות אישה הם תשלומים שניתנים לבנות זוג שהיו תלויות בבן־זוגן למחייתן באופן חלקי או מלא. בסיוע של עורך דין מקצועי ניתן לתבוע מזונות אלה ולקבל ייעוץ מלא כיצד לקבל את הסכום המרבי. עורכי דין לענייני משפחה המתמחים בגירושין יכולים לייצג את בן־הזוג, ולהגיש התנגדויות לחלק מטענות בת־הזוג כדי להפחית את הסכום שהגישה האישה בתביעתה.

תביעת מזונות אישה

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן