דלג לתוכן דלג לפוטר

חלוקת רכוש

תוכן עניינים

חלק בלתי נפרד מכל הסכם גירושין של זוג שצבר רכוש כולל את הסכם החלוקה של רכוש זה ביניהם. הזוג יכול להגיע להסכמה בדרך של פשרה, במהלך גישור או בהליך משפטי שבו בית המשפט יכריע כיצד יחולק הרכוש. משרדו של עו"ד ספיר בן אליהו מטפל בייצוג של בני זוג בהליך המורכב, לרבות חלוקת רכוש בגירושין.

מהי לשון החוק בדבר חלוקת רכוש בגירושין?

החוק בישראל השתנה עם השנים בתחום חלוקת רכוש בין בני זוג, משום שבשנים עברו משפחות רבות היו מחלקות את האחריות המשפחתית בחלוקה לא שוויונית. בן זוג אחד עבד במשרה מלאה בעוד בן הזוג השני השקיע את זמנו בגידול הילדים. עם השנים, בעקבות סיבות שונות כמו יוקר המחיה ושינוי במעמד האישה, נשים רבות השתלבו בשוק העבודה במשרה מלאה וגובה משכורותיהן השתווה לשל הבעל.

לכן, העיקרון החל בבתי־המשפט לגבי חלוקת רכוש בגירושין שונה לגבי זוגות שנישאו עד סוף שנת 1973 (ומכונה "הלכת השיתוף"), מול העיקרון החל על זוגות שנישאו משנת 1974 ומכונה איזון משאבים.

חלוקת רכוש בגירושין: מהי הלכת השיתוף ומהו איזון משאבים?

רבים טועים לחשוב כי הלכת השיתוף מבוססת על חוק כלשהו. בפועל, "הלכת השיפוט" היא קביעה של בתי־המשפט המבוססת על הגשמה של מטרה חברתית. במסגרת תפישה זו הזמן שהשקיע בן זוג אחד בגידול הילדים שווה לזמן המושקע בעבודתו של בן הזוג השני. למעשה, לפי תפישה זו בן הזוג האחד זכה לבנות קריירה משגשגת בזכות התרומה של בן הזוג השני למשק הבית המשותף (גידול ילדים, משימות תחזוקת הבית ועוד).

פסיקות שונות מתקופה זו הבהירו את גישתו של בית־המשפט בתקופה ההיא בנושא של חלוקת רכוש בגירושין. למשל, בפסיקה של הנשיאים שמגר, גולדברג וחשין בתיק מפורסם מאד של יהודית נ' שלום הדרי (ע"א 806/93) צוין כי נכס שעליו הסתכסכו שני בני הזוג יחולק בין שניהם, למרות שלא נרשם על שמות שניהם. בפסק דין זה נאמר "הדגש להסכם המשתמע בין בני הזוג, לפיו יהיו שותפים שווי זכויות בנכסים, מונח במאמץ המשותף שלהם בתקופת נישואיהם ליצירת הקניין".

עם זאת, לאחר שנים רבות שבהן בית־המשפט התפלפל על דרך החלוקה הצודקת בין בני זוג, נחקק "חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשלג-1973". במסגרתו, הנכסים שצברו בני הזוג עם השנים (למעט נכסים שהתקבלו בירושה, על כך יורחב בהמשך), יחולקו באופן שוויוני, כאשר אם אחד מבי הזוג קיבל נכסים בשווי גבוה יותר הוא יפצה את בן־זוגו בתשלום כספי או בנכס אחר בשווי זה. (סעיף 6 לחוק יחסי ממון)

החוק מציין גם את דרך הפעולה במקרה שיש חוב על אחד הנכסים "לפי סעיף 6 א' לחוק יחסי ממון "משווי הנכסים האמורים של כל בן־זוג יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו".

חלוקת רכוש בגירושין: האם יש למכור דירת מגורים ששייכת לבני הזוג?

שאלה נפוצה שמגיעה בדיוני גירושין עוסקת במכירה של דירת מגורים השייכת לבני הזוג לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג. מחד, עיקרון איזון המשאבים עשוי לחייב את בני הזוג למכור את הנכס כדי לחלק את שיוויו ביניהם. אך, טובת הילדים עשויה לעמוד מול הצורך למכור את הנכס. תיקון שנוסף בשנת 2008 עוסק בנושא זה בהרחבה. בסעיף 6 א' נוספה ההוראה כי "דירה המשמשת למגורי ילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם… (בית המשפט) לא יורה על ביצוע המכירה והיא תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט או בית הדין כי לילדי בני הזוג הקטינים… נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצורכיהם".

במקרים רבים של חלוקת רכוש בגירושין, בית המשפט עשוי להכריע כי דירת המגורים תשאר בבעלותו של אחד מבני הזוג בתמורה לתשלום מחצית שיווי השכירות של נכס זה, לו היה מושכר בשוק החופשי. במקרים אחרים, לעומת זאת, בית המשפט עשוי להעניק תקופת חסד להורה המתגורר עם הילדים להישאר בנכס ללא עלות, ומכירתו תתבצע מאוחר יותר. מכאן ניתן להסיק כי חלוקת רכוש בין בני זוג יכולה להתבצע גם שנים רבות לאחר הגירושין.

חלוקת רכוש בין בני זוג: מה דינו של רכוש שהתקבל בירושה?

החוק מתייחס לדרך שבה קיבלו בני הזוג את הרכוש בעת חלוקת רכוש בגירושין. כפי שציינו נבחן, האם מדובר במאמץ של אחד מהם שרכש את הנכס משכר עבודתו, ולכן גם לבן זוגו יש חלק במאמץ זה בטפלו בילדים.

אך מה לגבי נכס שהתקבל בירושה מקרוב משפחה או חבר? למשל, בית שקיבל אדם מהוריו שרכשו את הדירה מעמידר לא נכלל בהסכם איזון משאבים בפסק דין בנושא שהגיע לכותלי בית משפט לענייני משפחה בירושלים (תלה"מ 66415-06-17).
סעיף 5 א' לחוק יחסי ממון בין בני זוג מציין כי הרכוש שהתקבל בירושה או כמתנה נחשב לנכס של היורש ואינו נכלל במסגרת איזון המשאבים. עם זאת, אם שני בני הזוג התגוררות בנכס, ושניהם השקיעו גם בשיפוצו בית־המשפט עשוי להחיל על הנכס את חזקת השיתוף הספציפי.

חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין: מניעת הברחת נכסים

היות ובני זוג שעומדים להתגרש מקבלים ייעוץ משפטי לפני חלוקת רכוש בגירושין, חלק מבני הזוג מעוניינים להתכונן מראש ולהעביר נכסים או כספים מבעלותם הפרטית לבעלות בן משפחה. הדבר מכונה "הברחת נכסים" או "העלמת נכסים" ואינו חוקי. נטל ההוכחה חל בדרך כלל על בן הזוג שדורש לכלול את הנכס בהסדר איזון המשאבים. אך, במקרה של חשש לרמייה, אם נכס כלשהו הוצא מבעלותו בתזמון קרוב לגירושין – נטל ההוכחה יחול על בן־הזוג שהחזיק בעבר בבעלות על הנכס ומכרו או מסרו במתנה.

חלוקת רכוש בין בני זוג: חזקת השיתוף על נכס ספציפי

למרות שעבור זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 יחול עיקרון איזון המשאבים, בית המשפט עשוי בכל זאת להחיל את העיקרון הישן יותר של "חזקת השיתוף" על נכס ספציפי. נהוג לכנות טענה זו בבית־המשפט "שיתוף בנכס ספציפי".

כדי לזכות להוכחה כי אכן שני בני הזוג התכוונו להיות שותפים בנכס כלשהו בתי־המשפט בוחנים שבע סוגיות בחיי בני הזוג:

ראשית, נבדק אם הנכס נרכש בנישואין ראשונים (ולא נישואי פרק ב' או ג' בחייו של אחד מבני הזוג). אם מדובר בנישואין ראשונים הדבר ייחשב כיתרון לבן הזוג המבקש להחיל את חזקת השיתוף הספציפי. שנית, נבדק משך הנישואין. ככל שמשך הנישואין ארוך יותר כך קיימת סבירות גבוהה יותר לכוונת שיתוף.
שלישית, נבחן אורח החיים של בני הזוג, כולל קיומן של ילדים משותפים. רביעית, נבדק האם הם נטלו חלק במאמץ המשותף בבית. חמישית, נבדק האם ישנם נכסים משותפים אחרים לבני הזוג וכן אם ניהלו חשבון בנק משותף. שישית, אם הנכס הוא דירת המגורים של בני הזוג קיימת סבירות גבוהה יותר שייחשב כדירת מגורים. הנושא האחרון שנבדק הוא ביצוע שיפוצים בנכס שבעלותם השתתפו שני בני הזוג.
המבחנים אלה הצליחו להעיד על כוונת שיתוף במקרים רבים. דוגמה אחת מיני רבים ניתן למצוא בתלה"מ 31751-09-19 בבית משפט לענייני משפחה באשדוד, בת זוג זכתה במחצית מנכס בזכות המעורבות הרבה שלה בשיפוץ הנכס, למרות שהוא נרשם על שמו טרם נישואין.

עומדים לפני פירוק התא המשפחתי וזקוקים לייעוץ מקיף בדבר חלוקת רכוש בגירושין? פנו עוד היום למשרדו של עו"ד ספיר בן אליהו המתמחה בתחום זה.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן