דלג לתוכן דלג לפוטר

התנגדות לצוואה

תוכן עניינים

כאשר צוואה מוגשת לרשם הירושה לשם קבלת צו לקיומה מוענק זמן חסד ליורשים אחרים להתנגד לקיומה. ההתנגדות יכולה להיות בשל עילות שונות. משרדנו מטפל בשלושה נושאים שונים בתחום זה: בקשה לצו קיום צוואה, התנגדות לצוואה וכן הגשת תגובה להתנגדות כזו.

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא אישור שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה לביצוע הוראות הכתובות בצוואה כשרה/תקינה. הוראות אלה יכולות לכלול: חלוקה של רכוש, כספים בחשבון בנק, רכב וכדומה. תהליך קבלת צו קיום הצוואה אורך כחודשיים-שלושה, ולאחר אישור הרשם, דבר קיומה של הצוואה מתפרסם בעיתונות. הפרסום נועד לאפשר לכל אדם המתנגד לצוואה להגיש באופן רשמי את התנגדותו.
יחד עם הגשת צו קיום הצוואה מוגשת בקשה נוספת למינוי מנהל עיזבון. כחלק מההתנגדות לקיום הצוואה ניתן גם להתנגד להגדרת אדם מסוים כמנהל עיזבון ולהציע אדם אחר במקומו.

התנגדות לצו קיום צוואה

אם יש חשש כי הצוואה אינה תקינה, נערכה בשל איומים או לחץ על המצווה (כותב הצוואה) או שקיימת צוואה חדשה יותר ניתן להגיש התנגדות בתוך 14 ימים לפחות מפרסום ההודעה הן בעיתונות והן באתר הרשם. רשם הירושה יכול לקבוע זמן ארוך יותר משבועיים להגשת התנגדות לצוואה. בפועל, כל עוד לא הונפק הצו עדיין ניתן להתנגד לו.
האפשרות להתנגד ולבצע שינויים בהורות הצוואה קבועות בחוק הירושה בסעיף 72 (א') שם כתוב: כי "נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום (צוואה), רשאי כל אחד מהם לגבי צווים שנתן, לפי בקשה מעוניין בדבר לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו".
עם זאת, בהמשך החוק ניתנת הנחייה בדבר העברה של הבקשה לבית־המשפט: "ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט".

כלומר, ישנה חשיבות רבה להבאת הטענות בעת התנגדות לצו קיום צוואה בחלון הזמנים הקצר בין הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ועד לרגע אישורה. אם הטענות לא הוגשו בזמן, הדבר עשוי לגרום להליך ארוך ויקר יותר בבית המשפט. לכן, חשוב להיוועץ בעוה"ד מוקדם ככל האפשר בתהליך ולאסוף בהנחייתו את המסמכים הדרושים להוכחת הטענות של התנגדות לצוואה.

האם ההתנגדות לצוואה כרוכה באגרה כלשהי?

אכן כן, עבור התנגדות לצוואה יש לשלם סך של 964 ₪. התשלום מתבצע באופן עצמאי או על ידי עורך־הדין המייצג את הלקוח.

עילות להגשת התנגדות לצוואה ולביטול צוואה

קיימות עילות רבות לביטולה של צוואה. נזכיר את המרכזיות והנפוצות בינן תוך שילוב דוגמאות של פסיקות בית־המשפט להגשת ביטול צוואה לאורך השנים.

משרדו של עורך הדין ספיר בין אליהו מטפל במקרים רבים של התנגדות לצו קיום צוואה:

כשרותו של המצווה בעת כתיבת הצוואה
סוגיה נוספת שקשורה להתנגדות לצוואה היא כשרותו של המצווה בעת כתיבת הצוואה. כשרות זו נבדקת בהתאם למבחנים כמו: "מבחן מיני מנטל" (מבדק קוגניטיבי לבחינה תפקודים מנטליים שונים, בדיקה גריאטרית ואף תיעודי וידאו. למשל, בפסק הדין ת"ע 575765-01-17, שבו נכד הציג צוואה שבה סבתו המנוחה מורישה לו את דירתה.
לאור התנגדות לצו קיום צוואה של שני ילדיה של המנוחה, בוצעה בדיקה כפולה. מחד, התיעוד הרפואי העיד על ירידה קוגניטיבית חמורה תוך תיאור שלבי השיטיון (דמנציה) שממנה סבלה המנוחה. מאידך, נבחן קטע וידאו שהציג הנכד הממחיש תפקוד קוגניטיבי ברמה גבוהה יותר. כפי שצוין בפסק הדין, התפקוד שנצפה בווידאו לא היה ברמה מספקת לקבוע כי המנוחה הייתה כשירה לערוך את הצוואה. לכן, הצוואה בוטלה לאחר התנגדות לצו קיום צוואה ודיונים ארוכים.
זאת על פי סעיף 26 לחוק הירושה שבו כתוב כי "צוואה שנעשתה… בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

התנגדות לצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת
סיבה נוספת להתנגדות לצוואה שעשויה להוביל לביטולה של צוואה היא השפעה בלתי הוגנת. על פי סעיף 30 א' לחוק הירושה: "הוראת־צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי־הוגנת תחבולה או תרמית – בטלה".
לדוגמה, בסכסוך צוואה שהגיע לכותלי בית־המשפט הציג מנהל בית־אבות צוואה שלפיה הוא הזוכה בירושה של המנוחה ( 20892-04-18,20922-04-18,20875-04-18). אחיינה הגיש התנגדות לצו קיום צוואה כי הצוואה אינה תקפה בשל התלות של המנוחה באותו מנהל. הטענה התקבלה. במקרה של התנגדות לצוואה, לצורך בירור השפעה בלתי הוגנת, בית המשפט מבצע שלושה סוגים של מבחנים:

  1. מבחן התלות והסיוע – אם אדם זקוק לסיוע בהתנהלות יום־יומית קיים חשש שקיימת תלות בו. אם הנהנה העיקרי מהצוואה הוא האדם שבו המצווה היה תלוי קיים חשש לניצול קשר תלות זה.
  2. מבחן הקשר של המצווה עם אנשים אחרים – אם המצווה היה מנותק מאנשים אחרים או שקשריו היו מועטים עם אנשים אחרים למעט הנהנה, קיים חדש שמתקיימת תלות.
  3. מבחן נסיבות כתיבת הצוואה – הנסיבות שהובילו לנוסח כתיבת הצוואה. נבדק האם הנהנה עודד את המצווה לכתוב את המסמך או שהוא התנה את הטיפול במנוח בכתיבת הצוואה. במקרה זה תוגש התנגדות לצו קיום צוואה על בסיס השפעה בלתי הוגנת.

צוואה לטובת עדים תבוטל לאחר התנגדות לצו קיום צוואה
העדים לעריכה של צוואה או מי שמנסח אותה אינם יכולים להיות זוכים בה (יורשים). למשל, עורך־דין או נוטריון ששותף לעריכת הצוואה לא יכול להיות זוכה. בנוסף, אם אחד מבני הזוג של העדים לצוואה אינו יכול להיות זוכה בה. (זאת על פי סעיף 35 לחוק הירושה). לכן, חשוב להסתייע בשירותי עורך דין התנגדות לצוואה כדי לברר האם צוואה בעדים כשרה.

התנגדות לצו קיום צוואה בשל קיומה של צוואה מתאריך מאוחר יותר
אם נהנה מציג צוואה ישנה יותר מצוואה נוספת המוגשת על ידי יורש אחר ושתיהן כשרות, הצוואה המאוחרת יותר היא זו שתמומש. לכן, ניתן להגיש התנגדות לצוואה על סמך קיומו של מסמך מעודכן.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

כיצד מתבצע הליך של התנגדות לצוואה?

הליך של התנגדות לצוואה מתחיל כאשר פורסמה תגובת הרשם לענייני ירושה לבקשה לקבלת הצו. עוד לפני שאושרה הבקשה לקיום צוואה רצוי מאוד להיוועץ בעו"ד המתמחה בדיני משפחה ובמיוחד בתחום של צוואות וירושות, המכונה עורך דין התנגדות לצוואה כדי לקבל מידע על הסיכוי שההתנגדות תתקבל בהתאם לעילת ההתנגדות.

התנגדות לצו קיום צוואה ניתן להגיש רק לאחר שהבקשה לצו קיום צוואה התקבלה אצל הרשם לענייני ירושה, באופן מקוון באתר הרשם. הרשם קובע מה התאריך האחרון להגשת התנגדות, וניתן גם לבקש הארכה לתאריך זה.

המתנגד יכול לשטוח את טענותיו בכתב בפני הרשם ולצרף את המסמכים הדרושים. במקרה זה הדיון יועבר לבית־המשפט לענייני משפחה להמשך דיון.
בשלב הבא שני הצדדים, הנהנה/ים מהצוואה והמתנגד/ים לה יביאו הוכחות ותצהירים שלטענותיהם נכתבו על ידי בני משפחה, מטפלים במרכז סיעודי/דיור מוגן/בית אבות, חברים ומכרים שיכולים לאשרר את טענות הצדדים. בחלק מהמקרים הם גם יזומנו לעדות על בסיס התצהיר שכתבו. לאחר שבית־המשפט שמע את טענות הצדדים תתקבל החלטה האם התנגדות לצוואה זו מוצדקת, וייתכן ויבטלה.

תגובה להתנגדות לצו קיום צוואה

גם אם הוגשה התנגדות לצוואה, הצוואה אינה מתבטלת כמובן באופן אוטומטי. הגשת ההתנגדות יכולה לזכות לתגובה מהיורש על פי הצוואה כדי להוכיח שהיא כשרה.

למשל, בבית המשפט בחיפה (ת"ע 8473-08-08,8478-08-08) נדונה טענת בת שנושלה מצוואתה לטובת אחיה, לבת חסויה ולנכדיה. כי הצוואה אינה כשירה בשל שלוש טענות: "פגמים בעריכת הצוואה" (העדים לצוואה היו עורכי־דין המעורבים בעשייתה, "חוסר כשרות המנוחה לצוות עקב מצוה הרפואי" וכן "השפעה בלתי הוגנת של המבקש על המנוחה". בית המשפט בחן את הטענות בדיון התנגדות לצו קיום צוואה, לאור תגובת היורשים. ההתנגדות נדחתה לאור העובדה כי לא הוגשה חוות דעת רפואית, פסיכיאטרית או גריאטרית מטעם המתנגדת, וכן משום שטענת הפגמים בצוואה הוגשה באיחור. לכן, הצוואה קוימה ככתבה וכלשונה.

התנגדות לצוואה יכולה להפוך את הכתוב בצוואה ולשנות את דרך חלוקת העיזבון. לקבלת ייעוץ מקיף בתחום זה פנו למשרדו של עו"ד ספיר בן אליהו, ובצעו את התהליך בצורה מושכלת כדי לזכות לתוצאה המיטבית.

תביעת מזונות אישה

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן