דלג לתוכן דלג לפוטר

הפחתת מזונות ילדים

תוכן עניינים

מזונות ילדים נקבעים על ידי בית־המשפט בהתאם להכנסות ההורים, זמני השהות עם הילדים, והעלויות של צורכיהם הבסיסיים כמו: מגורים, מזון, חוגים, הוצאות רפואיות ועוד. לעיתים, הסיטואציה של ההורים משתנה (כמו במקרה של פיטורין או ירידה בהכנסות) ולכן נדרשת הפחתת מזונות ילדים המתבצעת על ידי פתיחת הסכם הגירושין לדיון מחודש.

בנוסף, תקדים משנת 2015 שינה את התפיסה הרווחת, שבה האב אחראי על מזונותיהם של ילדיו מגיל 6. במשרדנו, אנו מגישים תביעות רבות בתחום של הפחתת מזונות ילדים, המוגשות על ידי האב במרבית המקרים. בנוסף, אנו מייצגים גם את בני הזוג המבקשים להתנגד לתביעות אלה, ולהותיר את סכום מזונות הילדים על כנו.
בשנת 2021 פסק דין נוסף שינה מחדש את התפיסה בנוגע לדרך חישוב הפחתת מזונות ילדים, והשיב את החשיבות שמעניק בית־המשפט לשינוי נסיבות בחייהם של בני הזוג או הילדים לצורך קביעת המזונות מחדש.

תביעה על הפחתת מזונות ילדים

את התביעה על הפחתת מזונות ילדים ניתן להגיש בשתי ערכאות שונות: בית־המשפט לענייני משפחה או בית־הדין הרבני. הערכאה נבחרת בהתאם למוסד שאישר את הסכם הגירושין המקורי.
התהליך מתבצע באמצעות כתב־תביעה המוגש לבית־המשפט, תוך מתן אפשרות להתנגדות תוך זמן קצר העומד על חמישה עשר ימים בלבד. לכן, אם מתקבלת הודעה על תביעת הפחתת מזונות ילדים לפתח ביתכם, יש לפעול במהירות כדי להגיש התנגדות.
נסקור בקצרה את התהליך שעברו בתי־המשפט בעקבות שני תקדימים מהותיים הנוגעים לתביעות הפחתת מזונות ילדים.

מהפכת המזונות

ביולי 2015 נפסק תקדים בבית המשפט העליון בתחום נטל תשלום המזונות בין שני ההורים הידוע בתור בע"מ 919/15. אב שילם מזונות לאם לאחר תביעת מזונות למרות שהכנסותיהם היו זהות וזמני השהות עם הילדים היו שווים. עד לפני מהפכת המזונות בתי־המשפט היו נוטים לפסוק במקרה זה מזונות לטובת האם.
אך, היות ושני ההורים הרוויחו סכום זהה שעמד על 12,000 ₪, האב, ששילם מזונות בסך 6,000 ₪ נותר עם הכנסה של 6,000 ₪ בלבד והאם עם הכנסה של 18,000 ₪. מצב זה פגע בשוויוניות בין הצדדים, ולמעשה מזונות הילדים הקלו על האם בלבד. האב הגיש תביעת הפחתת מזונות ילדים.
אכן, בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עמדת האב כי יש ליצור מצב שוויוני ולבטל את המזונות. הנושא עלה לערכאה הבאה בערעור של האם, ובית המשפט המחוזי קיבל את עמדתה. אך לא הסתיים הנושא. האב פנה לבית המשפט העליון שהחליט לפסוק באופן שונה מבעבר, ויצר למעשה תקדים. הוא ערך מבחן הכנסות לאם ולאב, ואכן הוכח כי נטל הטיפול בילדים מתחלק באופן שיווני, ואין לצד כלשהו הוצאה נוספת בהשוואה לצד השני.
אזי בית המשפט פסק לטובת האב ותשלום מזונותיו הופסק.
כיום, בעקבות התקדים יש שינוי מהותי בגישת בתי המשפט לענייני המשפחה, ומבחן ההכנסה וחלוקת הנטל יקבע האם ישולמו מזונות על ידי צד אחד לשני בסיטואציות שבהן קיימת אחריות הורית שווה (בעבר – נקראה "משמורת משותפת"), זאת בניגוד לימים עברו שבהם האב היה משלם עבור ילדיו מגיל 6.

האם צריך לפתוח הסכמי גירושין או פסקי דין כדי להגיש תביעת הפחתת מזונות ילדים?

כדי להפחית מזונות ילדים יש לפתוח את הסכם הגירושין לדיון מחודש.
הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון משנת 2015 היוותה נקודת מפנה בגישתם של בתי־המשפט לענייני משפחה ברחבי הארץ, ולכן אבות רבים החליטו לבחון האם גם במקרה שלהם ניתן לבקש הפחתת מזונות ילדים. הסכמים רבים שונו בעקבות הפסיקה התקדימית וגרמו בסופו של יום לשינויים בהכנסותיהן של משפחות רבות. היו שהרגישו כי כעת הכף נוטה לטובת האבות באופן לא שיווני. החלטה זו אוזנה באמצעות פסק־דין חדש שהפחית מחשיבותו של אותו תקדים משנת 2015 שעליו נרחיב להלן.

ההלכה החדשה לגבי הפחתת מזונות ילדים

חשוב לדעת כי ההחלטה בתיק בע"מ 919/15 לא הייתה מקובלת על ידי כל השופטים. חלקם ראו בה אפליה מתקנת לטובת האבות שפוגעת בילדים ולא היו מעוניינים לפתוח את הסכמי הגירושין מחדש רק בשל תקדים. לכן, פסק דין חשוב נוסף יצר רפורמה שמכונה "ההלכה החדשה" לגבי הפחתת מזונות ילדים.
פסיקה זו של בית המשפט העליון 7670/18 שפורסמה בינואר 2021 הפכה להלכה מחייבת. לפי הלכה זו שופטים לא יפתחו מחדש הסכמי גירושין רק בשל הסתמכות על ההלכה הקודמת (919/15).
גישת בתי־המשפט כיום בתחום הפחתת מזונות ילדים חזרה להיות כבעבר. כדי לפתוח הסכם מחדש יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי ולא להסתמך על שינוי בגישת בתי־המשפט כשינוי נסיבות. ההחלטה מבוססת על העיקרון כי הסכמים וחוזים יש לכבד, מדיניות שיפוטית שמכונה "סופיות הדיון וכיבוד הסכמים".
בפסק הדין נאמר כי "כאשר עסקינן בתביעה להפחתת מזונות שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין כולל, מטעמים של שינוי נסיבות, לא תשמש הלכת 919/15 כעילה יחידה לשינוי הנסיבות, אלא אך ורק באם יוכח ראשית דבר, שינוי נסיבות עובדתי אשר בית המשפט סבור כי יש בו כדי להצדיק את שינוי שיעור המזונות".

אילו שינויים נסיבתיים צריכים לקרות כדי להגיש תביעת הפחתת מזונות ילדים?

לאור כל השינויים והתהפוכות בתחום הפחתת מזונות ילדים שצוינו לעיל, קיימת כיום חשיבות רבה להצגת שינוי נסיבות, שיכול להשפיע באופן מהותי על תשלום המזונות. דהיינו, אם היה שינוי מהותי בהכנסות של שני הצדדים מאז הפסיקה הקודמת בבית־המשפט, ונוספו נתונים שלא היה ניתן להציגם בפני השופט בעבר.

בין השינויים הללו ניתן לציין לדוגמה:

  • האב מרוויח סכום נמוך יותר בעבודתו.
  • האם התקבלה לעבודה המאפשרת לה להשתכר סכום גבוה משמעותית.
  • ילד שהיה מקבל טיפול רפואי בעלות גבוה אינו זקוק לטיפול זה או שהטיפול מכוסה על ידי עמותה/קרן כלשהי.
  • אחד מבני הזוג קיבל דירה בירושה ואינו צריך לשלם דמי שכירות.

אילו מקרים אינם מתקבלים על ידי בית המשפט כשינוי נסיבות המצדיק הפחתת מזונות ילדים?

קיימים מקרים רבים שבהם בית המשפט לא קיבל שינוי נסיבות כלשהו כמצדיק הפחתת מזונות. לדוגמה, אב בעל יכולת השתכרות גבוהה שבוחר לעבור לעבוד בחצי משרה או מתפטר מעבודתו. הורה שטוען כי הוא נישא בשנית וכעת יש לו ילדים נוספים, ולכן הכנסתו הפנויה ירדה. במקרה זה צוין כי מדובר בהחלטה של אותו בן זוג להביא ילדים נוספים לעולם, מתוך מודעות להתחייבויותיו הכלכליות לילדים מהקשר הקודם.
שינויים נוספים יכולים להיות שינוי מקום מגורים שעשוי לגרור הוצאות גבוהות לבן־הזוג לצורך דיור. גם במקרה זה בית־המשפט יקבע כי מדובר בשינוי שהיה ניתן למנוע אותו ומדובר בבחירה אישית של ההורה לעבור דירה.

הגשת תביעת הפחתת מזונות ילדים בסיוע עו"ד מקצועי

את הגשת תביעת הפחתת מזונות ילדים חשוב להגיש בסיוע של עו"ד מקצועי שיכול לנתח מראש את שינוי הנסיבות ולקבוע האם יש עילה ממשית להגשה. כל מקרה נבחן לגופו על ידי העו"ד, ולאחר מכן מתקבלת החלטה האם להמשיך הלאה בתביעה.
משרדנו מייצג הורים רבים שנקלעו לקושי כלכלי בעקבות תשלומי מזונות גבוהים מיכולתם הכלכלית בפועל, בעקבות שינויים שהתרחשו בחייהם. בנוסף, אנו מסייעים בהגשת התנגדות לבקשות של הפחתת מזונות ילדים שהוגשו כנגדכם. חשוב לזכור כי מדובר במקרים סובייקטיביים והכף יכולה לטות לטובתכם או לרעתכם. החלטת השופט תקבע את מצבכם הכלכלי העתידי בשנים הבאות. לכן, חשוב לא להקל ראש ולבחור במשרד עורכי־דין המתמחה בתחום.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן