דלג לתוכן דלג לפוטר

דיני ירושה

תוכן עניינים

משרד עורך דין ספיר בן אליהו מטפל במגוון נושאים הקשורים לירושה החל מצו ירושה, ניהול עיזבון, סכסוכי ירושה, הגשת התנגדות לצו ירושה ועוד. הטיפול מתבצע מתוך הקשבה מלאה ללקוח, תוך הבנת הסיטואציה המשפטית המורכבת ואיתור פתרונות יצירתיים לפתרון הסכסוך. אנו מודעים כי קיימת חשיבות גבוהה לשמירה על מרקם היחסים המשפחתי העדין, ועם זאת שומרים על זכויותיכם. אלה הנושאים שחשוב לדעת לפני שמתחילים.

חוק הירושה

חוק הירושה נחקק בשנת 1965, ומאז מעגן דיני ירושה בנושאים הקשורים למעבר עזבונו של אדם שנפטר ליורשיו. הוא מתחיל בהוראה פשוטה – "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". לאחר מכן חוק זה כולל סעיפים שונים המסבירים את סדר ההורשה ונתונים נוספים. נסקור בקצרה נושאים שונים הנוגעים לתחום דיני ירושה המעוגנים בחוק זה.

מי יורש?

על פי חוק הירושה כל אדם שהיה בחיים בזמן מותו של המוריש ונכתב בצוואתו רשאי לרשת אותו, למעט אדם שביצע פעולה פלילית כדי לזכות בירושה. כמו כן, אדם שנולד תוך 300 ימים מהיום שבו המוריש נפטר זכאי אף הוא לרשת אותו. גם תאגידים זכאים לרשת אדם, אם היו כשרים לזכות בנכס במהלך שנה מיום מותו (ערכאה משפטית זכאית להאריך תקופה זו בשנה נוספת).

על פי דיני ירושה, אדם שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, זייף אותה או תבע רכוש על פי צוואה מזויפת, אינו רשאי לרשת את האדם. אדם גם יכול לבחור להסתלק מצוואה לטובת אדם אחר. אדם זה חייב להיות קרוב מדרגה ראשונה, כלומר: ילד, אח/ות או בן־זוג.

ניהול עיזבון במסגרת דיני ירושה

על פי החוק את העיזבון ינהל עורך־דין או אדם אחר שהנפטר ציין בצוואתו. אם לא הוזכר מנהל עיזבון בצוואה, היורשים יכולים להסכים ביניהם על מינוי מנהל עיזבון אחר. במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה מנהל העיזבון יהיה אדם המוסכם על היורשים על פי דין. ניתן גם לבחור מנהל עיזבון זמני בבקשה המוגשת לבית־המשפט לענייני משפחה, עד לקביעת מנהל עיזבון קבוע בתום הדיונים בין היורשים בערכאה המשפטית. ההבדל בין מינוי מנהל עיזבון זמני לקבוע הוא שמנהל עיזבון זמני נשאר בתפקידו עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, בעוד מנהל עיזבון קבוע משמש בתפקידו עד לחלוקת כלל הרכוש בעיזבון בפועל.

דיני ירושה: ירושה על פי דין

אם אדם לא הותיר צוואה, עזבונו יחולק על פי דין על פי סדר היורשים בהתאם לקשר שלהם למנוח. ההיררכיה במקרה זה מתבססת על בתי האב.
החל מהקשר הקרוב והראשוני ביותר עם המנוח ולאחר מכן מלמעלה למטה. כלומר, הראשונים לזכות בעיזבונו הם בני הזוג והילדים, המחלקים את הרכוש ביניהם בדרך זו: אם ישנו בן־זוג שהיה נשוי למנוח בעת פטירתו או קיים ידוע בציבור הוא יזכה במחצית רכושו. ילדיו של המנוח יזכו במחצית השנייה בחלקים שווים.

אם לא היו למנוח ילדים או בן זוג, היורשים שלו יהיו הוריו. אם שני ההורים נפטרו יהיו אלה צאצאיהם – האחים של המוריש ואם אלה אינם בין החיים ירשו אחייניו. אם לא היו אחרים, ילדים או בן־זוג בחיים, ירשו הסבים של המנוח ואם הם נפטרו יירשו אותו צאצאיהם כלומר דודיו של המנוח.

מלבד זאת, כאשר מתבצעת חלוקת עיזבון במסגרת ירושה על פי דין ייתכן ובית המשפט יחליט כי דירת המגורים של המנוח תשמש למגוריה של אשתו וילדיו הקטינים, ולא תימכר כדי להיות מחולקת בין ילדים. במקרה זה, על אשתו להגיש בשמה ובשם ילדיהם המשותפים התנגדות לצו ירושה, ולבקש להשאיר בבעלותה או לשימושה את דירת המגורים. המיטלטלין הנמצאים בדירה זו עשויים להיות מחולקים על פי החלטת בית המשפט בין ילדיו לבין אשתו של המנוח.

נהוג כי במקרים שבהם המנוח היה נשוי והתגורר בדירה בבעלותו, אשת המנוח (שהייתה נשואה לו לפחות שלוש שנים לפני פטירתו), תהיה זכאית למלוא הזכויות עליה. בנוסף, היות ולאישה יש מחצית מהזכויות על הדירה עצמה, היא יכולה לבחור בין קבלת סכום המופיע בהסכם ממון בין שני בני הזוג לסכום המופיע בכתובה.

גם אם נכתבה צוואה, בסעיף 115 לחוק הירושה מצוין כי:
"דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, ובאין הסכם ביניהם – על-ידי בית המשפט".

דיני ירושה: ירושה על פי צוואה

אם המנוח כתב צוואה, הירושה תחולק בהתאם להוראות הכתובות בה על פי דיני ירושה. במקרה שנכתבה צוואה, בתי־המשפט נוהגים לכבד קודם כל את רצון המת ולבצע את ההוראות שנתן. אך, אם יורשיו ששמם מופיע בצוואה נפטרו לפני המנוח, הם לא יזכו בחלקם בעיזבון. יורשים שנפטרו לאחר מות המנוח – חלקם יועבר ליורשיהם על פי חוק הירושה. חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום של דיני ירושה כדי לממש את הכתוב בצוואה תוך הימנעות מביצוע טעויות נפוצות. לאחר שהתקבל צו קיום צוואה יש לפרסם אותו ברבים בעיתונות המקומית, תהליך המבוצע לרוב על ידי הרשם לענייני ירושה לאחר תשלום אגרה. אם צו קיום צוואה לא פורסם ברבים, יורשים שחשים שזכויותיהם נפגעו עשויים לערער על כך בבית־המשפט גם שנים מאוחר יותר.

דיני ירושה
דיני ירושה
דיני ירושה

ירושה על פי דין: בקשה לצו ירושה

על פי דיני ירושה כדי לקבוע את חלוקת העיזבון באופן מסודר יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה. צו זה מפרט את החלוקה של נכסים בבעלות המנוח, כספים בבעלותו, פנסיות ועוד. חשוב לדעת כי אם המנוח השאיר צוואה לא תוגש בקשה לצו ירושה, אלא בקשה לצו קיום צוואה. ירושה על פי דין היא מורכבת יותר מבחינה משפטית, ולכן חשוב להסתייע בשירותי עורך דין ירושה מקצועי כדי לפתור קונפליקטים שונים שעשויים לעלות.

ירושה על פי דין: רישום ירושה בפנקס המקרקעין

כדי להסדיר את זכויותיהם של היורשים במקרקעין, לרבות דירות, בתים וחלקות אדמה, נהוג לבצע רישום ירושה. הרישום מתבצע ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, בפנקסי המקרקעין, לאחר קבלתו של צו ירושה במסגרת ירושה על פי דין או צו קיום צוואה.

את הרישום ניתן לבצע אך ורק כאשר התקבל צו סופי, ולכן כל עוד הנושא נמצא בדיונים בבתי המשפט, הנכס רשום על שם עיזבון המנוח ומנוהל על ידי מנהל העיזבון הזמני או הקבוע. אם מדובר בנכס מושכר, דמי השכירות יצורפו לעיזבון עצמו ומאוחר יותר יוחלט כיצד יחולקו.

סכסוכי ירושה הן במקרי ירושה על פי דין והן כאשר קיימת צוואה

סכסוכי ירושה נפוצים מאוד, ונגרמים בשל מספר צדדים הטוענים לחלקם בעיזבון. במקרה שהייתה יותר מצוואה אחת, נדרש להוכיח איזו צוואה תקפה ואיזו צוואה מבטלת את השנייה. בדרך כלל הצוואה האחרונה תהיה העדכנית ביותר, אך אם נפל בה פגם כלשהו, ייתכן והצוואה שלפניה תתקבל.

במקרה שלא נכתבה צוואה, תוגש בקשה לצו־ירושה, כאשר צדדים נוספים יכולים לטעון לזכויותיהם ברכוש בהתאם לקשריהם עם המנוח (ידוע/ה בציבור צריכים להוכיח את מעמדו/ה, למשל).

מחלוקות עתידיות שעשויות להתגלע בתחום דיני ירושה

בנוסף, כיום ניתן להפקיד צוואה גם מרחוק (החל מיום 4.3.21 שבו נכנס תיקון לתקנות הירושה בתחום). לאחר הפקדה מרחוק יש להמציא את הצוואה המקורית תוך 45 ימים. סביר להניח כי בעתיד יהיו מחלוקות בדבר צוואות שהופקדו מרחוק, אך המצווה לא הספיק להפקיד את מקור הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הדבר ממחיש עד כמה דיני ירושה עשויים להיות מורכבים, ולכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום זה.

לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום דיני ירושה, היעזרו בעו"ד מומחה בתחום הצוואות והירושות. משרד עו"ד ספיר בן אליהו מסייע ללקוחות רבים בהגשת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, וכן בפתרון סכסוכים הקשורים לעיזבון.

עורך דין צוואות וירושות

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן